Nielsen & Winther

Nielsen & Winther var en dansk maskinfabrikk og Danmarks første flyprodusent, stiftet i 1873.

Maskinfabrikken Nielsen og Winther oprettet i 1916 en egen avdeling for bygging av fly. Denne bygget i 1917 seks fly til det danske forsvaret. Det første fly ble tatt i bruk i januar 1917. Tre av flyene gikk tapt som følge av ulykker og de resterende fly fikk flyforbud. I dag finnes et av dem på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør

Det ble bygget ett fly for Marinens flygevåpen i 1918.