Toller (slekt)

norsk slekt
(Omdirigert fra Niels Toller)

Toller var en norsk slekt, opprinnelig fra Sønderjylland, som på 16- og 1700-tallet var blant de rikeste slektene i Christiania.

Den kom til Norge med Niels Toller den eldre (født 1592 i Haderslev, død 1642), som var en av mange sønderjyder som slo seg ned i Norge, hvor han ble det gamle Christianias mest «fremskudte mand» ifølge historikeren Edvard Bull d.e.. Han drev bl.a. krambuhandel, sagbruk og trelasteksport, skipsfart, bergverksindustri og kjøp og salg av eiendommer. Stattholder Jens Juel gjorde store innkjøp hos Toller til offentlige formål og bidro dermed til at Toller kunne etablere seg som hovedstadens rikeste mann. Staten forpaktet bort tollinntektene av Oslo i 1624 til Toller for tre år, men Toller ble løst fra kontrakten samme år. Fra 1624 var Toller den eneste som hadde tillatelse til å drive handel i det gamle Oslo. Han kjøpte Oslo ladegård i 1621. I 1629 ble Niels Toller den eldre borgermester i Christiania.

Niels Toller den eldres sønn, Niels Toller den yngre, var overhoffsrettsassessor, viselagmann i Tønsberg og godseier i Christiania-traktene. Han kjøpte bl.a. Frognergårdene i 1667. En annen sønn var den adlete Jens Toller Rosenheim (1636-1690 Dublin).

Niels Toller den yngres døtre Karen Toller og Anne Cathrine Toller arvet farens jordegods. Karen Toller var gift med kommanderende general i Norge Casper Herman Hausmann, mens Anne Cathrine Toller i sitt første ekteskap var gift med generalløytnant Hans Ernst von Tritzschler og i sitt andre ekteskap med Johan Henrik Garmann. Karen Toller var bl.a. mormors mormor til Herman Wedel-Jarlsberg.

Slektsnavnet kommer fra Niels Toller den eldres far, amtsskriver og toller Niels Toller (1566–96), som var gift med Margrethe Johansdatter Schnell (1574–1647). Det var tolleren Niels Toller som tok i bruk tilnavnet Toller som familienavn.