Nideng naturreservat

naturreservat i Trondheim kommune

Nideng naturreservat ligger i et velutviklet ravinesystem nord for Tanem i Klæbu, Trondheim kommune.[1]

Nideng naturreservat
KommuneTrondheim
VerneformNaturreservat
Areal267 daa
Opprettet17. desember 2021

Nideng naturreservat
63°19′11″N 10°25′38″Ø

Reservatet dekker de østre delene av ravinesystemet, med dypt nedskårne raviner. I området finnes naturtypene høgstaudegranskog, gransumpskog, kystgranskog og flomskogsmark, med en rik lavflora.[2]

Det er ikke tillatt å endre naturmiljøet. Dyr og planter er vernet, inkludert døde busker og trær. Men forskriften gir en del unntak, herunder «skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet».[2]

ReferanserRediger