New York County District Attorney’s Office

New York County District Attorney's Office er statsadvokatembedet i New York fylke i USA. Embedet etterforsker og påtaler mer enn 100 000 straffesaker hvert år. Det har rundt 500 jurister og 700 kontortilsatte. Statsadvokaten, Robert M. Morgenthau, ble valgt i 1974 og gjenvalgt i 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 og 2006. I 2006 fikk han 99 prosent av stemmene. Embedet er organisert i en prosessavdeling, etterforskningsavdeling, appellavdeling, opplæringsavdeling og diverse administrative enheter.

Eksterne lenkerRediger