Nes prestegjeld (Borg)

Nes kirke

Nes prestegjeld i Borg bispedømme tilsvarte fram til 1998 Nes kommune. I tidligere perioder hørte også Mangen menighet i grenseområdene mellom Nes og Aurskog-Høland til Nes. Soknepresten holdt i denne tiden til på Nes prestegård; Disen, ved Nes kirke. Etter at Østre Romerike prosti ble opprettet, ble også prestegjeldet delt, slik at Nes kirkedistrikt i dag består av Nes og Årnes prestegjeld. Prostesetet ble etter hvert også flyttet fra Disen til stasjonsbyen og det tidligere kapellaniet Årnes ved Kongsvingerbanen. Soknepresten for nye Nes prestegjeld har fortsatt tilhold på Disen.

Før delingen besto Nes prestegjeld av følgende sokn:

Etter delingen av kirkedistriktet ble Årnes og Auli (med Klodsbodding) utskilt som Årnes prestegjeld. Prostesetet var i første periode lagt til Nes prestegjeld der Steinar Hovde var første prost. I 2001 ble setet flyttet til kommunesenteret Årnes. Prestegjeldet ble faset ut som enhet i Den norske kirke fra 2004, og dette prestegjeldet eksisterer derfor ikke lenger.