Nekrofili

Nekrofili, også kjent som thanatofili og nekrolagnia, er betegnelsen på en parafili som involverer seksuell tiltrekning til lik. Ordet er sammensatt av gresk νεκρός («død» eller «lik») og φιλία («kjærlighet»), og ser ut til å først ha blitt brukt i Krafft-Ebings Psychopathia sexualis fra 1886.

Nekrofile finner i mange tilfeller utløp for sine lyster gjennom fantasier, der en seksualpartner spiller livløs, eller der man spiller ut drapsscener. Det produseres også pornografi med nekrofile elementer.

Lovgivningen omkring seksuell omgang med et lik varierer fra land til land. De fleste steder vil det bli regnet som likskjending og er således forbudt, mens i noen land finnes det egen lovgivning; et eksempel er Storbritannia som med Sexual Offences Act 2003 fikk et eksplisitt forbud mot seksuell omgang med lik.

En avart av nekrofili er nekrofagi, det vil si en seksualisert kannibalisme.