Naurus forsvar

Naurus interne sikkerhet kommer kun fra en liten, sivil politistyrke. Det meste av håndhevelse går på fartsforbrytelser, sykkelforbrytelser og innenriks misbruk og opprør. Australia er vanligvis ansvarlig for landets eksterne forsvar, etter en uformell enighet mellom de to landene.

Militære grener: ingen væpnede styrker; Naurisk politistyrke

Militær arbeidskraft – tilgjengelighet:
menn alder 15–49: 3 103 (beregning, 2002)

Militær arbeidskraft – klare til militærtjeneste:
menn alder 15–39: 1 710 (beregning, 2002)

Militære utgifter: (ikke tilgjengelig)

Militære utgifter – andel av BNP: (ikke tilgjengelig)