Naturbakke er innen skihopping en betegnelse på hoppbakker der både tilløpet (ovarennet), unnarennet og sletta i størst mulig grad følger den naturlige terrengformen. Verdens største naturbakke er skiflygingsbakken Kulm i Tauplitz i Østerrike. Andre store naturbakker er Gross-Titlis-bakken i Engelberg i Sveits, Paul Außerleitner-bakken i Bischofshofen i Østerrike og Hochfirstbakken i Titisee-Neustadt i Tyskland.

Skiflygingsbakken Kulm, verdens største naturbakke