Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ble opprettet 1.januar 2013, da Senter for adferdsforskning (SAF) og Lillegården kompetansesenter ble slått sammen. Senteret er en enhet ved det Humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger, og har avdelinger i Stavanger og Porsgrunn.

Læringsmiljøsenteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester, bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling og bidra til økt kvalitet i læringsmiljø for barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne. Dette skal gjøres gjennom faglig utvikling, forskning, utadrettet virksomhet og undervisning.

Læringsmiljøsenteret er et av flere nasjonale senter innenfor utdanning.

ForskningsprosjektRediger

Eksterne lenkerRediger