Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) ble etablert i 1997 og skal bygge opp og spre kompetanse innen fagområdene demens og alderspsykiatri samt aldring ved utviklingshemning og aldring ved funksjonshemning.

MålgrupperRediger

Kompetansetjenesten retter seg mot både primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende,

OppgaverRediger

Aldring og helse driver omfattende utviklings- og forskningsvirksomhet for å øke kunnskapen på sine fagområder. Formidling av kunnskap skjer ved produksjon av faglitteratur, utstrakt kurs-, undervisnings- og konferansevirksomhet, samt via internett.

Tjenesten har som mål å bygge opp faglige nettverk i alle helseregioner, slik at disse kan bidra inn i tjenestens oppgaver regionalt.

Aldring og helse driver på oppdrag fra Helsedirektoratet flere av prosjektene i Demensplan 2020[1].

I tillegg til å drifte to kvalitetsregistre (KVALAP[2] og NorKog[3]) og en biobank, bidrar Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet hvert fjerde år i en Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i alle norske kommuner. Flere av tjenestens forskningsprosjekter bidrar også til å formidle behandlingsresultater.

DemenskartetRediger

Demenskartet er et interaktivt norgeskart som gir prognoser for hvordan antallet mennesker med demens i alle Norges kommuner vil utvikle seg frem til 2050.[4] Kartet er laget av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse for å gi helsevesenet i Norge et verktøy for planlegging av demenstilbud. Kartet viser det økende antall personer med demens, og det gir dermed et anslag på fremtidig behov for tilbud i hver enkelt kommune.

HUNT er en av de største helseundersøkelser i verden av sitt slag, og den viste at Norge i 2020 har 101 118 innbyggere med demens, 25 prosent flere enn det som er antatt tidligere. Anslaget over antall personer med demens har vært upresis helt til forskningsprosjektet HUNT ble gjennomført.

Innbyggerstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå gir oversikt over antall innbyggere i kommuner, fylker, og i landet som helhet. Statistikken viser også kjønn- og aldersfordeling. SSB har i tillegg fremskrevne tall som tar hensyn til forventet fraflytting og tilflytting.

I Demenskartet er tallene for forekomst av demens kombinert med i innbyggerstatistikk, med mulighet for fremskriving til 2050. Planleggere som jobber med utvikling av kommunale helse- og omsorgstilbud, kan bruke dermed bruke kartet for å planlegge og etablere lokale tilbud for behandling av demenssyke og avlastning til pårørende.

Rapport – Forekomst av demens i NorgeRediger

Rapporten presenterer estimater for forekomst av demens, mild kognitiv svikt (MCI) og ulike typer demenssykdommer, samt framtidige anslag for antall personer med demens for årene 2050 og 2100.[5]

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger

ReferanserRediger

  1. ^ omsorgsdepartementet, Helse-og (2. desember 2015). «Demensplan 2020». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 23. september 2020. 
  2. ^ «KVALAP – Aldring og helse». www.aldringoghelse.no. Besøkt 23. september 2020. 
  3. ^ «NorKog – Aldring og helse». www.aldringoghelse.no. Besøkt 23. september 2020. 
  4. ^ https://demenskartet.no/
  5. ^ Selbæk, Geir (2020). Forekomst av demens i Norge. Oslo: Aldring og helse. ISBN 978-82-8061-578-7.