NOV – samarbeidsgruppe for bygnings- og kulturminnevern

NOV var en norsk samarbeidsgruppe innen bygnings- og kulturminnevern. Gruppen eksisterte i perioden 1989–1993.

Dronningens gate 3 i Oslo. NOV utførte oppdrag knyttet til restaurering av bygningen på tidlig 1990-tall. I dag huser bygningen Litauens ambassade.

Gruppen ble opprettet i 1989 etter initiativ fra arkitekt Hans Jacob Hansteen. Bakgrunnen var at profesjonell rådgivning og prosjektering innen bygnings- og kulturminnevernet gjerne utføres av små konsulentbedrifter, ofte arkitektkontorer. Til tider står de overfor oppgaver av en størrelsesorden og kompleksitet som de færreste kontorene kan utføre alene. NOV skulle være en tverrfaglig rådgivende og prosjekterende samarbeidsgruppe, som kunne påta seg slike oppdrag, og medlemmene kunne bistå hverandre og samarbeide i større og mindre grupper.

I første omgang ble medlemmene i gruppen bare rekruttert blant arkitekter. I løpet av den tiden den eksisterte, hadde den utrednings- og rådgivningsoppdrag knyttet til blant annet Verne- og byformingsplan for Bergen sentrum, restaurering og rehabilitering av den gamle murbygningen Dronningens gate 3 i Oslo, Helle teglverk på Askvoll, Bærum Verk, Lerchendal gård[1] i Trondheim og Håkonshallen i Bergen. NOVs sekretariat lå hos Arkitektene Hansteen AS.

I 1993 ble Hansteen ansatt som byantikvar i Oslo, og valgte å gå ut av gruppen, for å unngå at det kunne bli for tett kobling mellom utøvende og kontrollerende interesser.[2] Etter den tid har ikke NOV hatt noen virksomhet som gruppe.

Referanser rediger

  1. ^ NOVs bygningsantikvariske vurdering av Lerchendal
  2. ^ NOV-dokumentasjon i arkivet for Lerchendal gård

Kilder rediger