NOU 2013:13, Holden-III-utvalget

NOU 2013:13 «Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi» er en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. desember 2012 og som avla sin innstilling for Finansdepartementet 3. desember 2013. Utvalget ble ledet av Steinar Holden, og det blir gjerne referert til som «Holden-III-utvalget».

HovedkonklusjonerRediger

  • Det inntektspolitiske samarbeidet har bidratt til en god utvikling i Norge
  • Utvalget slutter opp om frontfagsmodellen
  • Det høye kostnadsnivået reflekterer høy produktivitet og store bytteforholdsgevinster, men er en utfordring for konkurranseutsatte virksomheter
  • Nedtrappingen av petroleumsvirksomheten vil kunne utfordre stabiliteten i norsk økonomi
  • Arbeidsinnvandring skaper nye utfordringer for lønnsdannelsen
  • Lønnsdannelsen må bidra til økt produktivitet i alle sektorer

LønnsoppgjøretRediger

Utvalget foreslår å gjennomføre lønnsoppgjøret som i dag. Utvalget avviser splitting av frontfaget, altså å holde den lønnsomme leverandørindustrien utenfor når rammene for lønnsoppgjøret settes. Hvis tok oljevirksomheten ut av frotfagsmodellen kunne dette dempet lønnsveksten i Norge, men utvalget mener dette ville undergrave hele frontfagsmodellen fordi rammene for lønnsoppgjøret ville blitt for små. Konkurranseutsatt industri skal fortsatt sette rammen for øvrige lønnsoppgjør, men andre tariffområder skal stå fritt til å velge en annen profil enn frontfaget. Utvalget oppfordrer også NHO og LO til å gi en troverdig ramme for den samlede årslønnsveksten i industrien etter frontfagoppgjøret, som et svar på kritikken fra organisasjoner i offentlig sektor som mener lokale forhandlinger alltid øker rammene etter oppgjøret.[1][2][3]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «Holden-utvalget: - Lønnsoppgjøret bør ikke forandres». Nationen. 3. desember 2013. Besøkt 6. desember 2013. [død lenke]
  2. ^ «Holden-utvalget vil ikke endre lønnsdannelsen». Aftenposten. 3. desember 2013. Besøkt 6. desember 2013. 
  3. ^ «Holden-utvalget freder frontfaget: Oljebransjen kan presse ned lønnsveksten». E24. 3. desember 2013. Besøkt 6. desember 2013. 

Eksterne lenkerRediger