NOU 1998: 21 Alternativ medisin

NOU 1998: 21 «Alternativ medisin» er en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalg som ble oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet i april 1997 og som avga sin innstilling 15. desember 1998. Utvalget ble ledet av Jarle Aarbakke, og det blir gjerne referert til som «Aarbakkeutvalget» eller «Alternativ medisin-utvalget».

Utvalgets mandat var å utrede

  • den status og plass alternativ medisin har i Norge,
  • kjennetegn for ulike, alternative behandlingsformer,
  • drøfte hvorvidt ulike former bør ha plass i tilknytning til det etablerte helsevesenet,
  • drøfting og forslag til eventuell samordning,
  • spørsmål knyttet til register for seriøse utøvere,
  • problemstillinger knyttet til godkjenningsordninger,
  • lovtekniske modeller,
  • behov for klageordninger og
  • drøfte konsekvenser av forslag samt
  • fremsette anbefalinger.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata