NGO1948 er et nasjonalt norsk geodetisk datum og koordinatsystem, som ble brukt fram til 2009.

I NGO1948 defineres et todimensjonalt, rettvinklet koordinatsystem for å angi posisjoner på jordoverflaten. Punktene på jordoverflaten overføres til en ellipsoide som så projiseres på kartplanet for å bestemme koordinatene. Datumet bruker en litt forstørret utgave av Bessels ellipsoide med store halvakse 6 377 492,0176 m, lille halvakse 6 356 173,508 m og flattrykning 1 / 299,152 812 85. Fundamentalpunktet er i Observatoriet i Oslo 10º43′22,5″ øst for Greenwich. I Sør-Norge ble 133 førsteordens trigonometriske punkter beregnet ved utjevning på ellipsoiden omkring 1948.

Fra ellipsoiden til kartplanet brukes det en Gauss-Krüger projeksjon. For å kunne holde målestokknøyaktigheten større enn 1 cm pr. 100 m ble landet delt inn i 8 projeksjonssoner fra vest til øst. De nummereres med romertall, og meridianen for sone III går igjennom fundamentalpunktet i Oslo. Hver sone har sitt koordinatsystem med origo der tangeringsmeridianen krysser 58° nord. Nord i NGO1948 er ikke sann nord, altså retningen mot Nordpolen. Avviket ved 60° nord er 1°.

NGO1948 ble tidligere brukt av Norges geografiske oppmåling, andre statsetater og små og mellomstore kommuner. De store byene Oslo, Bergen og Trondheim hadde lenge egne koordinatsystemer. Økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 og 1:10 000 brukte NGO1948 før EUREF89 overtok. På sjøkart ble NGO1948 brukt fram til 1957, før det ble erstattet av ED50 og etter 1992 av WGS84.

KilderRediger