N2 er en av Sør-Afrikas riksveier og er hovedveien langsmed kysten mot Det indiske hav. N2 begynner i Cape Town i Western Cape og går igjennom byer som Port Elizabeth og East London i Eastern Cape og Durban i KwaZulu-Natal, helt til den ender i Ermelo i Mpumalanga.

N2 igjennom Sør-Afrika
N2-skilt

Andre større byer langsmed N2 er blant annet Somerset West, Grabouw, Caledon, Swellendam, Mossel Bay, George, Knysna, Humansdorp, Grahamstown, King William's Town, Bhisho, Mthatha, Kokstad, Port Shepstone, KwaDukuza, Empangeni og Piet Retief.