Næringsrik innsjø

Næringsrik innsjø eller eutrof innsjø er en innsjø som som oftest ligger i lavlandet, og har mye næringssalter og et rikt dyre- og planteliv. Vannet kan få et litt gulgrønt preg, og siktedypet er relativt begrenset.

I innsjøer med svært mye næringssalter kan det være færre arter, men det er ofte mange individer av hver art. Disse innsjøene kalles abborvann.Mange av sjøene i lavlandet mottar mye næringssalter, som fosfater, nitrater og mineraler. Dette kan være naturlig i område der det finnes mineralrike bergarter og jordtyper som "gjødsler" vannet. Vi har da naturlig næringsrike innsjøer. Slike sjøer er som oftest små. Her finner vi et rikt planteliv, både av store sumpplanter og planteplankton som flyter i vannet. Noen ganger kan det bli så mye plankton at vannet blir farget.

geologistubbDenne geologirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.