Mylonitt er en bergart som består av knuste og omkrystalliserte deler, dannet ved intens deformasjon under plastiske forhold, gjerne tilsluttet overskyvningssoner i fjellkjeder og forkastninger. Mylonitter er finkornete, finstripete, båndet og stedvis småfoldede og fargerike. Noen steder er de såpass dekorative at de kan bli utformet som smykkestein for brosjer og ringer. I sjeldne tilfeller kan friksjonsvarmen bli så høy under dannelsen, at det nedknuste materialet delvis smelter. Med dette oppstår smeltemylonitter (pseudotachylitter), som til forveksling kan likne magmatiske bergarter.

En amfibolittisk mylonitt som viser flere (roterte) porfyroklastar: en klar rød granat til venstre i bildet med mindre hvite feltspat-porfyroklastar overalt. Bildet viser et eksempel fra Otrøy i Midt-Norge.

KilderRediger

  • Mylonitt. (14. februar 2009). I Store norske leksikon. Hent 14. februar 2014 fra http://snl.no/mylonitt.