Myeon (hangul: , hanja: , RR: Myeon, MR: Myŏn) viser til et administrativt forvaltningsnivå i Sør-Korea og Nord-Korea.

I Sør-Korea inndeles provinser («do») i «Gun» (fylke) og «Si» (by).

«Gun» og «Si» med færre enn 500.000 innbyggere inndeles i bypregede «Eup» (småby) og mer landlige «Myeon» (distrikt).

Hovedbyen eller byene i et «Gun» er «Eup» som inndeles i «Ri». For å etablere en «Eup» trengs det minst 20 000 innbyggere, færre innbyggere gir status som «Myeon». «Myeon» blir igjen inndelt i «Ri», som har en minimumsbefolkning på 6 000.