Mutasjon (genetisk algoritme)

I genetiske algoritmer er mutasjon en genetisk operator brukt for å beholde genetiske mangfold fra en generasjon av populasjonen til neste. Det er analogt til biologisk mutasjon. Mutasjon, som er sjeldent i naturen, representerer en forandring i "genene" (tekststrengen som representerer individet). Dette kan lede til en signifikant forbedring i fitness, men kan også ha skadelige resultat. Mutasjon ble introdusert som en operator som en garanti for at algoritmen ikke skulle bli stoppe på et lokalt optimum.[1] Sekvensen av seleksjon og rekombinasjon kan stagnere på en homogen populasjon. Derfor er mutasjon viktig med å forhindre tap av genetisk mangfold.

ReferanserRediger

  1. ^ Holland, John (1975). "Adaptation in Natural and Artificial Systems". University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan. 1975. ISBN 0-262-58111-6.