Mumle Gåsegg (pseudonym)

Mumle Gåsegg var et pseudonym eller en signatur brukt av Johan Borgen i hans petitartikler i Dagbladet. Det er utgitt flere samlinger av disse petitene i bokform.