Multilateralisme

(Omdirigert fra «Multilateral»)

Multilateralisme er et begrep innen internasjonal politikk som viser til at flere land arbeider sammen innen et bestemt område. De fleste internasjonale organisasjoner, som for eksempel FN, Verdens handelsorganisasjon, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa er multilaterale. Det motsatte av multilateralisme er unilateralisme.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa er et eksempel på multilateralisme. Her fra møte i OSSEs permanente råd i 2005

Multilateral betyr flersidig. Brukes i uttrykk som for eksempel multilateral avtale, avtale mellom tre el. flere land / multilateral u-hjelp gjennom FN. Begrepet kom i bruk på norsk på 1950-tallet og er i utstrakt bruk innen fagområder som politikk, handel/økonomi og også innen medisin.