Mordforsøk

forsøk på å drepe noen med forsett

Mordforsøk er en utført handling som kunne ha medført død for et menneske, men ikke gjorde det. Et forsøk på mord er ofte straffbart i seg selv, men definisjon og strafferamme kan variere mellom ulike jurisdiksjoner.

For at noen skal dømmes for mordforsøk, må retten finne det sannsynlig at meningen med handlingen var å drepe.[1][2] I stedet kan man innrømme eller dømmes for drapstrussel eller legemsbeskadigelse.[3]

I Norge er drapsforsøk straffbart på linje med drap etter Straffelovens § 233, jf. § 49.[4] Hvilken straff man får, kommer an på hvordan forsøket blir utført, men Høyesterett stadfestet i en dom fra 2011 - en straff på ni år i fengsel.[5]

ReferanserRediger

  1. ^
  2. ^
  3. ^ Oddleif Løset (20. februar 2016). «Mann sikta for valdtekt av ekskjærasten og drapsforsøk på faren hennar». «Far til kvinna måtte ha legehjelp etter hendinga. Sikta avviser at han meinte å drepe, men har forståing for at far til kvinna kan ha blitt skremd til å tru på truslane.
    – Han vedgår lekamsskading. Objektivt er det ikkje stor usemje om det som skjedde, men vi meiner politiet tek det for langt, seier Riple.»
     
  4. ^ «4de Kapitel. Forsøg. § 49». Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). 
  5. ^ «Høyesterett skjerpet straff for overlagt drapsforsøk». 29. juni 2012.