Åpne hovedmenyen

Mor Go'hjerta er en historisk person som levde i Oslo omkring år 1900. Hun var bosatt på Bjølsen og ved Sognsvann. Grunnet manglende dokumentasjon om Mor Go'hjerta og hennes familie, har historien om henne fått et litt mytisk preg. Det har lenge vært vanskelig å finne konkret dokumentasjon på navn, fødsel og alder, men Mor Go'hjerta ble nesten 90 år før hun gikk bort 13. juni 1918 ifølge kirkeboken for Sagene kirke.

Den nålevende familiens slektsforskning forteller at hennes egentlige navn var Anne Nilsen (pikenavn: Ellingsdatter) og at hun var født 29. august 1829 på Jevnaker på Hadeland nord for Oslo (registrert i kirkebok for Jevnaker side 68, nr. 52). 13. april 1857 giftet hun seg med stenhugger Lars Nilsen (født 1833 i Sverige) i Vestre Aker Kirke (registrert i kirkebok for Vestre Aker 1857 side 34, nr. 42). Sammen fikk de tre barn: Josefine Bernadine (født 10. august 1857, døpt i Oslo domkirke 6.18. september samme år. Registrert i kirkebok for Oslo domkirke 1857, side 45 nr. 399) og Halvar Theodor (født i 1865). Det siste barnet Nils er registrert med fødsel 1859 – 1860 ifølge telling fra Vestre Aker 1865. Da bodde familien på Stranden gård i Aker sogn

Mor God'hjerta bodde også i Maridalsveien 242 på Sagene i Oslo, hvor hun drev sin egen melkehandel. Denne startet hun etter at hun i 1891 ble enke og måtte forsørge seg og familien på egen hånd. Hun fikk sitt tilnavn da hun var raus med å gi kreditt til fattigfolk, som det nok var mange av i arbeiderstrøket. Og når det viste seg at kundenes evne til å betale tilbake var mindre enn viljen til å gjøre opp, slettet hun gjerne gjelden, men fortsatte å gi kreditt.

Mor Gohjertas vei og en barnehage er oppkalt etter henne.