En modulo-operasjon (forkortet mod) blir brukt i informatikken og matematikken til å finne resten av et opprinnelig heltall etter en divisjon med et annet tall.[1] Ordet er ablativ av det latinske modulus som betyr en liten mengde eller mål.

Hvis heltallet er a og tallet det skal deles med er n, blir uttrykket a modulo n eller forkortet til a mod n. For eksempel vil 7 mod 3 gi en rest av heltallet på 7 − (2⋅3) = 1, mens 9 mod 3 gir en rest på 9 − (3⋅3) = 0. Dette kan uttrykkes som en formel:

,

der er heltallet etter divisjonen. I det første eksempelet over, vil 7/3 bli 2,33.., altså heltallet 2. Regnestykket blir da: 7 mod 3 = 7 − 2⋅3 = 1.

Metoden blir blant annet benyttet ved beregning av kontrollsifferet (siste siffer) i et IBAN bankkontonummer og kontrollsifrene (to siste) i et fødselsnummer.

Notasjon i programmeringsspråkRediger

I noen programmeringsspråk blir operasjonen uttrykt med funksjonen mod(a, n). Mange har også definert operasjonen med %, mod, eller andre, som en rest-operator. Funksjonen blir dermed til a % n eller a mod n. Dersom operasjonen heller ikke finnes som funksjon kan den skrives a - (n * int(a/n)).

Eksempelvis (her med C++[2]) kan operasjonen brukes til å identifisere skuddår:

bool skuddår = ((år % 4 == 0 && år % 100 != 0) || år % 400 == 0) && år % 3600 != 0;

ReferanserRediger

  1. ^ «An Introduction to Modular Math». Khan Academy. 2018. Besøkt 7. april 2018. 
  2. ^ «Operators». cplusplus.com. 2017. Besøkt 7. april 2018.