Modellglidefly

Modellglidefly er glidefly, det vil si motorløse fly, i lite format. De kommer i varianter fra papirfly til store radiofjernstyrte svevere med vingespenn opp mot 3 meter. De enkleste blir sluppet fra hånden på egnede steder som bakketopper og lignende. Dette kan også gjøres med de større, som så forsøkes styrt inn i termisk oppgående luftstrømmer for at turen skal vare lenge. Mange av de større er skalamodeller av ekte svevefly.

Taustart med snøre og løping er en annen metode for å få flyene opp. Før radiostyringen ble vanlig, pleide man å bøye sideroret, slik at flyet sirklet, ettersom et fly som bare gikk rett fram lett kunne forsvinne helt. Flyene ble gjerne malt i gilde farger nettopp av den grunn.

Krasj er ikke sjeldne, så den den har modellfly som hobby, må påregne mye tid til småreparasjoner.