Mo Fjernvarme

spillvarmeanlegg i Mo i Rana

Mo Fjernvarme er et energiselskap som leverer fjernvarme til kunder i Mo i Rana. Grunnlaget for fjernvarmeproduksjonen er overskuddsenergi/spillvarme fra prosessindustri i Mo industripark.

Fjernvarmeaktiviteten i Mo i Rana startet allerede i 1985. Mo Fjernvarme AS ble stiftet i 1999 med Norsk Jern Eiendom AS (nå Mo Industripark AS) og Helgeland Kraftlag A/L (nå Helgeland Kraft AS) som eiere.

I Norge er Mo Fjernvarme det eneste fjernvarmeanlegget som baserer seg helt på utnyttelse av overskuddsenergi.

De fleste større bygg i sentrum av Mo i Rana er tilknyttet nettet til Mo Fjernvarme. Selskapet leverer varme til kommunale og offentlige bygg, næringsbygg, hoteller, borettslag, svømme-/idrettshaller og oppdrettsanlegg. I tillegg leverer selskapet varme til tining av over 13000 kvadratmeter gater og områder i sentrum. Bedriftens varmeleveranser tilsvarer det årlige varmebehovet til om lag 5000 eneboliger. Gjennom 30 års utbygging er byen i dag blant landets mest miljøvennlige med tanke på energibruk i bygg.

Innenfor selskapets konsesjonsområde har Rana kommune innført tilknytningsplikt, som pålegger utbyggere av bygg over 1000 kvatdratmeter å tilknytte seg Mo Fjernvarmes anlegg.

Rana kommune tildelte kommunens Miljøvernpris til Mo Fjernvarme i 2006.

I 2014 produserte Mo Fjernvarme 75,2 GWh fjernvarme. Andelen gjenvunnet energi var hele 99,1 %.