mmap(2) er et POSIX-kompatibelt systemkall i UNIX og Unix-liknende operativsystemer. Kallet mapper datafiler og utstyr i hukommelsen og er en form for minnemappet fil-I/O. Den implementerer vanligvis behovsbetinget sideveksling, fordi innholdet i filen ikke blir lest fra disken i utgagngspunktet og ikke benytter fysisk RAM. Disklesingene utføres på en «lat» måte, etter at en spesifikk lokalitet blir aksessert. Etter at minnet ikke lenger behøves, er det viktig å foreta en munmap(2) av pekerne til den. Beskyttelsesinformasjonen kan stures ved å benytte mprotect(2), og spesiell behandling kan bli påtvunget ved bruk av madvise(2).

Systemkallet er tilgjengelig i Linuxkjernen, MacOS, FreeBSD og OpenBSD.