Åpne hovedmenyen
Mjøsbrua er det sentrale geografiske punkt i Mjøsby-regionen.

Mjøsbyregionen er en byregion omkring de tre Mjøsbyene Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Sammen med mindre tettsteder som Brumunddal, Moelv, Skreia, Kapp og Biri utgjør de en betydelig befolkningskonsentrasjon i Mjøsbyregionen, byregionen omkring innsjøen Mjøsa.

Etter at området ble bundet sammen ved hjelp av Mjøsbrua, har begrepet Mjøsbyen begynt å vokse fram som et navn på en byregion med tre tydelige, men likestilte sentra. Mjøsbyregionen kan derfor betegnes som en flerkjernebyregion.

Mjøsbyregionen har kort avstand til landets hovedflyplass, Oslo lufthavn, Gardermoen. Regionens tre byer har alle jernbaneforbindelse til Oslo og to av dem har jernbane til Trondheim. Europavei 6 går gjennom byregionen.

I den såkalte storbymeldingen[1] fra 2002 defineres 16 by- og storbyregioner i Norge, og Mjøsbyregionen er en av disse. Regionen ble i Storbymeldingen avgrenset til 10 kommuner med en samlet befolkning på 174.316 i året 2002, fremskrevet til 179.000 i året 2010.

Kommune Befolkning 2002 Befolkning 2010
Hamar 26 952 27 623
Lillehammer 24 796 25 964
Gjøvik 27 093 28 109
Ringsaker 31 701 32 396
Løten 7 292 7 422
Stange 18 030 18 438
Øyer 4 924 5 214
Gausdal 6 192 6 149
Østre Toten 14 167 14 221
Vestre Toten 13 169 13 417

ReferanserRediger