Mitt hjerte alltid vanker

julesalme

«Mitt hjerte alltid vanker» er en skandinavisk julesalme og julevise skrevet og komponert av den danske biskopen og salmedikteren Hans Adolph Brorson. Den ble første gang trykt i 1732 i heftet Nogle Jule-Psalmer, og deretter i Troens rare Klenodie fra 1739. Salmen kom inn i godkjente salmebøker ved Landstads Kirke-Salmebog. Et Udkast i 1861.

Den brukes både som julesalme, julevise, i menighetssammenhenger og under gudstjenester i de skandinaviske land. Salmen er en av Brorsons mest kjente, og Stig Wernø Holter har uttalt at «knapt noen annen salmedikter har i den grad som Brorson vunnet det norske kirkefolks hjerte.» Salmen er i likhet med flere andre Brorson-salmer delt i tre, der han først forteller om Jesu fødsel, deretter beretter hvordan mange ikke ville ta imot jesus og avslutter med at han selv (sangeren) vil ta imot Jesus.[1]

I Landstads salmebok er det oppgitt at den synges som Jeg vil mig Herren love. I Koralboken betyr det en melodi komponert av H.O.C. Zinck i 1801. Nå synges salmen oftest til en folketone som først ble skrevet opp i Västergötland i Sverige, og som finnes i varianter både i Norge og Sverige.

Som gamle salmer flest er teksten blitt tilpasset, språket er blitt modernisert og de fleste salmebøker trykker bare et utvalg av de opprinnelige 11 strofene. Den største forandring er likevel gjort i andre halvdel av siste strofe som både i norske og danske salmebøker nå lyder:

Kom, la min sjel dog finne / sin rette gledes stund / at du er født herinne / i hjertes dype grunn.

i stedet for originalens:

Kom! Lad min Siel erlange / Sin rette Qvæge-Stund, / At kysse tusind’ gange / Din søde Rosen-Mund.

Salmen ble oversatt til lulesamisk i 1989 av Paul Agnar Ulrik Gælok og revidert av Kurt Tore Andersen i 1996. Muv vájmmo álu uhtjat ble tatt med i den lulesamiske salmeboken Julevsáme Sálmmagirjje i 2005.[2]

Innspillinger (i utvalg) rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata