Missouris flagg

delstatsflagg

Missouris flagg består av tre striper i rødt, hvitt og blått og har i midten delstatens segl omgitt av en blå ring med 24 hvite stjerner. Flagget ble innført 22. mars 1913. Det er i størrelsesforholdet 7:12.

Missouris flagg

Spørsmålet om et eget delstatsflagg for Missouri kom opp i 1908. Da tok den patriotiske kvinneorganisasjonen Daughters of the American Revolution opp saken og oppnevnte en komité for å utarbeide forslag til flagg. Et av komitéens medlemmer, Marie Elizabeth Watkins Oliver, tegnet da det som ble fremmet som organisasjonens forslag og som etter hvert også ble vedtatt. Flaggforslaget møtte imidlertid en rekke hindre før et offisielt vedtak endelig ble fattet. Første gang saken var til behandling i delstatsforsamlingen, i februar 1909, ble et annet forslag framsatt uten at representantene samlet seg om noe alternativ. Ytterligere et annet forslag falt i april samme år. I 1911 ble forslaget fra Daughters of the American Revolution og Marie E. W. Oliver fremmet for delstatsforsamlingen, men forslaget gikk opp i røyk da kongressbygningen brant ned i februar dette året og senatet noen måneder senere stemte imot. Først i 1913 fikk flaggforslaget støtte fra begge kamre i delstatsforsamlingen og Missouris flagg ble offisielt vedtatt.

De 24 stjernene i ring viser til at Missouris var delstat nummer 24 som meldte seg inn i USA. Fargene rødt, hvitt og blått er USAs flaggfarger og indikerer delstatens lojalitet til unionen.

LitteraturRediger

  • John C. Fisher: Catfish, Fiddles, Mules and More: Missouri's State Symbols, 2003
  • Whitney Smith: The Flag Book of the United States — The Story of the Stars and Stripes and the Flags of the Fifty States, 1970


USAs delstatsflagg

Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | Nord-Carolina | Nord-Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | Sør-Carolina | Sør-Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Vest-Virginia | Virginia | Washington | Wisconsin | Wyoming