Milonga er et ord med flere betydninger. Denne artikkelen omhandler dansen milonga og milongamusikken. Se også Milonga (dansetilstelning).

Milonga er en pardans og musikkstil som oppsto i Rio de la Platas storbyer Buenos Aires og Montevideo. Musikken kjennetegnes av sin synkoperte bassgang og skal ha utgangspunkt i trommerytmer som de afrikanske slavene tok med seg fra Kongo. Rytmen lever videre i mange andre synkretistiske latinamerikanske danser. Milonga er trolig en videreutvikling av Candombe.

Milonga er i dag tett knyttet til tango og regnes som en av tangoens forgjengere. Milonga danses på de samme tilstelningene som tango og tangovals og spilles av de samme orkestrene.