Miljøpartiet De Grønne

norsk politisk parti
(Omdirigert fra Miljøpartiet de grønne)
Miljøpartiet De Grønne
Miljøpartiet De Grønne
Logo 2011–
LederUne Aina Bastholm / Arild Hermstad (talspersoner)
Grunnlagt29. oktober 1988; 31 år siden (1988-10-29)
HovedkvarterOslo
Ungdomsorg.Grønn Ungdom
Antall medlemmer9 963 (2019)[1]
IdeologiGrønn ideologi[a]
Politisk posisjonBlokkuavhengig (erklært)
Venstresiden/sentrum-venstre (beskrevet)[2][3]
Nettstedwww.mdg.no
Representanter:
Ordførere
1 / 356
(2019)
Kommune
310 / 9 334
(2019)
Fylke
36 / 574
(2019)
Storting
1 / 169
(2017)

a^ Som definert av partiet selv, se MDGs prinsipprogram
Une Aina Bastholm / Arild Hermstad er talspersoner i MDG fra 2018

Miljøpartiet De Grønne (MDG) (nynorsk: Miljøpartiet dei Grøne, nordsamisk: Birasbellodat Ruonát) er et grønt norsk politisk parti som mener skillet mellom «grønt og grått» er viktigere enn skillet mellom «rødt og blått».[4][5] Partiet ble stiftet den 29. oktober 1988 etter forbilde av Die Grünen i Tyskland og er tilsluttet Det europeiske grønne partiet og Global Greens. MDG er representert med ett mandat på Stortinget (Une Aina Bastholm) i perioden 2017–2021 og er representert i flere kommunestyrer og fylkesting. Partiet definerer seg som blokkuavhengig.

HistorieRediger

BakgrunnRediger

Det vesttyske partiet Die Grünen ble grunnlagt i 1980, med utgangspunkt i miljøbevegelsen og med tilsig fra både den moderate venstresiden og miljøbevisste liberale og konservative. Partiet fikk sitt gjennombrudd i 1983, da det rykket inn i Forbundsdagen med 27 representanter, og ble en inspirasjon for en rekke andre partier i Europa som tok samme navn og baserte seg på samme grønne ideologi, kollektivt omtalt som grønne partier. Allerede i 1981 ble det svenske Miljöpartiet de gröna dannet, hovedsakelig av en miljøbevisst utbrytergruppe fra det liberale Folkpartiet.

Det første initiativet til å etablere et grønt parti i Norge kom da Ove Braaten fra Stavanger i mars 1985 foreslo å omdanne Framtiden i våre hender til et grønt politisk parti, som kunne ivareta Erik Dammans ideer om redusert forbruk for å berge livsmiljøet, og samtidig arbeide for økt menneskelig lykke og fred.[6] Forslaget sto på trykk i medlemsbladet, og selv om Framtiden i våre hender gikk mot forslaget, fikk Braaten mange brev fra folk som var enige i forslaget.[7] Våren 1985 utarbeidet derfor Olav Benestad og Ove Braaten et 14-punkts politisk program, som nøkkelpersoner fra hele landet diskuterte på gamle Ullevål kino i Oslo. Formålet var å utvikle et politisk prinsipprogram, samle nødvendige underskrifter, registrere, stifte og organisere partiet. Ove Braaten ble «hovedkoordinator» for programkomiteen, men det ble vedtatt en flat organisasjonsstruktur uten bruk av begrepet partileder. Diskusjoner og seminarer om politikk, partinavn og organisering pågikk i Oslo og i andre deler av landet fra 1985 til 1987.[7]

Flere lokale miljølister stilte til valg allerede i 1987, selv om det nasjonale partiet ikke var stiftet. I Halden hadde De Grønne, under ledelse av Håkon Stang, fått valgt inn fire representanter i bystyret i 1987. I Kristiansand hadde By- og Miljøvern-listen fått valgt inn seks. Bymiljølista i Fredrikstad hadde fire mandater, og De Grønne i Akershus hadde ett mandat i fylkestinget.[8]

StiftelseRediger

Oppslutning ved valg
Valgår Stemmer Andel
Stortingsvalget 1989 10 136 0,4%
Fylkestingsvalget 1991 9 623 0,5%
Stortingsvalget 1993 3 054 0,1%
Fylkestingsvalget 1995 8 848 0,4%
Stortingsvalget 1997 5 884 0,2%
Fylkestingsvalget 1999 7 612 0,4%
Stortingsvalget 2001 3 785 0,2%
Fylkestingsvalget 2003 3 529 0,2%
Stortingsvalget 2005 3 652 0,1%
Fylkestingsvalget 2007 12 379 0,6%
Stortingsvalget 2009 9 286 0,3%
Fylkestingsvalget 2011 28 952 1,3%
Stortingsvalget 2013 75 387 2,8%
Fylkestingsvalget 2015 111 098 5,0%
Stortingsvalget 2017 94 419 3,2%
Fylkestingsvalget 2019 189 500 7,6%

Landsstyret besluttet å stifte partiet og våren 1988 var 5000 underskrifter samlet inn. Partiet ble den 29. oktober 1988 registrert som «De Grønne», som senere ble endret til «Miljøpartiet De Grønne». Partiets første prinsipprogram ble ferdig sommeren 1988, og selve stiftelsen skjedde på Rondetunet Turistgård i oktober, av 38 personer med bakgrunn fra miljøbevegelsen, fredsbevegelsen, Framtiden i våre hender og kvinnebevegelsen. Første program ble vedtatt på første landsmøte i Bø i Telemark i februar 1989.

MDG stilte lister over hele landet i 1989, men oppnådde bare 0,5% av stemmene og ingen mandater. Bymiljølista forlot partiet i 1990. Ved lokalvalgene i 1991 gikk partiet tilbake i Halden og Kristiansand, men fikk nye mandater bl.a. i Trondheim og på Nesodden. Disse stedene har partiet beholdt representasjonen siden, og har også mer kortvarig hatt plasser i andre kommunestyrer og fylkesting. Etter en lengre periode med synkende medlemstall og lav oppslutning, fikk partiet etter valget i 2003 plass i den nye rødgrønne styringskoalisjonen i Trondheim. Etter å ha hatt en viss framgang i 2007, økte partiet for første gang til over én prosents oppslutning ved valget i 2011, og kom inn i flere nye kommunestyrer og Hordaland fylkesting.

VekstRediger

 
Oppslutning i promille per valgår.

Antallet medlemmer i partiet vokste i begynnelsen sterkt,[trenger referanse] men da flere nøkkelpersoner døde fra 1989 og framover, ble partiets fremdrift alvorlig svekket. Særlig tungt var tapet av Torstein W. Tengelsen (redaktør av avisen Framtid i Nord) og Olav Benestad. Partiet var i 1995 det første norske politiske partiet med egen nettside.[9] Etter 2005 har partiet hatt en sterk vekst i antall medlemmer, og mange[hvem?] har meldt overgang fra andre partier, herunder tillitsvalgte og folkevalgte som tidligere har representert SV, Venstre, KrF og Høyre.[10][11] Ved Stortingsvalget 2013 oppnådde MDG 2,8 % av stemmene, og fikk ett Oslo-mandat (Rasmus Hansson[12]) på Stortinget.

TalspersonerRediger

 
Birte Simonsen var talsperson 1998-1999, 2002-2004 og 2007-2008. Ved Stortingsvalget i 2017 var hun førstekandidat i Vest-Agder.

IdeologiRediger

Miljøpartiet De Grønnes mål og prinsipper er ifølge partiets vedtekter «et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet.»[13]

Miljøpartiet de grønne bygger på grønn ideologi og tre solidaritetsprinsipper:

 • Solidaritet med andre mennesker.
 • Solidaritet med framtidige generasjoner.
 • Solidaritet med dyr og natur.[14]
 
Det tyske Bündnis 90/Die Grünen er MDGs søsterparti og forbilde, og deltok i Gerhard Schröders rødgrønne forbundsregjering 1998-2005.

Den grønne ideologien og bevegelsen som Miljøpartiet De Grønne er en del av oppstod i løpet av 1970-årene med utgangspunkt i datidens miljø- og anti-atomkraft-bevegelse og ulike nye sosiale bevegelser, og med tilsig fra flere ulike politiske miljøer, både fra den nye venstresiden som stilte seg kritisk til kommunismen, og fra liberale og konservative som var opptatt av miljø og bærekraft. De grønne partiene har hatt og har nær tilknytning til miljøbevegelsen, men grønn politikk omfatter mer enn bare tradisjonell natur- og miljøvern. Sekstiåras anti-autoritære strømninger er en viktig del av de grønne partienes forhistorie, men den grønne ideologien, og de grønne partiene som vokste frem i løpet av 1980-årene, innebar et brudd med flere tidligere politiske ideologier. Både Arne Næss' økosofi og Mahatma Gandhis ikkevolds-tenkning har vært viktige inspirasjonskilder for grønn tenkning. Siden 1980-tallet har de grønne partiene i Europa i hovedsak hatt et progressivt sosialliberalt ståsted i tillegg til sitt fokus på miljø og bærekraft.

I Norge definerer Miljøpartiet De Grønne seg som et blokkuavhengig parti som hverken tilhører venstresiden eller høyresiden, og har uttalt at det er åpent for samarbeid med alle partier unntatt Fremskrittspartiet. Ifølge en undersøkelse fra 2014 av Miljøpartiet De Grønnes stemmegivning i kommunestyrer og fylkesting utført av tankesmien Civita, har partiet stemt for venstresidens (herunder Arbeiderpartiet) ordførerkandidater og budsjettforslag 15 av 16 kommuner de er representert i. Ifølge Civitas oversikt var en samarbeidsavtale mellom MDG og borgerlige partier Halden fra 2011-2013 eneste moteksempel mot at MDG tilhørte venstresiden i lokalpolitikk.[15][16] MDGs søsterparti og forbilde Bündnis 90/Die Grünen har imidlertid deltatt i flere regjeringer også sammen med konservative CDU og liberale FDP.

I Europa er de grønne partiene, særlig i de landene hvor partiene er størst, i hovedsak sterke tilhengere av europeisk integrasjon, men Miljøpartiet De Grønne er for folkeavstemning i spørsmålet om EU-medlemskap.

PartistrukturRediger

 
Ledertrioen i 2014: Talspersoner Hilde Opoku og Rasmus Hansson og partisekretær Lars Gaupset

MDG har ikke den tradisjonelle partistrukturen med partileder og nestleder. Partiet ledes i stedet av et sentralstyre på elleve personer, der to av medlemmene (en mann og en kvinne) er talspersoner for partiet.[17] Sammen med de nitten fylkesledere utgjør de to talspersonene og en representant for Grønn Ungdom et landsstyre, som er partiets høyeste organ mellom landsmøtene.[18] Talspersonene og partisekretæren utgjør partiets sentralstyre.[19] Videre har partiet en egen paragraf som hindrer de aktive i å sitte for lenge i samme verv og det benyttes aktiv kjønnskvotering til vervene.[20]

SentralstyreRediger

Valgt på MDGs landsmøte 2018 og 2019:[21]

NasjonaltRediger

Partiet har vært landsdekkende siden 29. oktober 1988 og har stilt i alle stortingsvalg siden da, fra 1997 for første gang med lister i alle fylker. Før 2013 hadde partiet fått ubetydelig oppslutning ved stortingsvalg, og hadde bare oppnådd mer enn 10 000 stemmer i 1989, og ved lokalvalgene i 2007 og 2011. I 2013 ble Rasmus Hansson valgt inn på Stortinget for Oslo som partiets første stortingsrepresentant noensinne. Partiet beholdt mandatet ved valget i 2017, denne gang representert ved Une Aina Bastholm. Per Espen Stoknes var møtende vara vinter/vår 2018 mens Bastholm var i fødselspermisjon. MDG har erklært at de ikke vil delta i et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet.[22]

LokaltRediger

 
Lan Marie Nguyen Berg er byråd for miljø- og samferdsel i Oslo. Her mellom Rasmus Hansson (til venstre) og Une Aina Bastholm (til høyre)

Miljøpartiet De Grønne har hatt representanter i kommunestyrene i Kristiansand og Halden siden 1987, og i Trondheim og på Nesodden siden 1991. I andre kommuner og flere fylkesting har partiet oppnådd mer kortvarig representasjon. I Trondheim har MDG siden 2003 deltatt i flertallskoalisjon sammen med Ap, Sp og SV (fra 2011 også KrF, fra 2015 også Venstre og Pensjonistpartiet).

MDG stilte i 2011 liste i 55 kommuner, 19 fylker foruten alle 15 bydeler i Oslo. Partiet beholdt sine representanter i kommunene Halden, Kristiansand og Trondheim, og økte med ett mandat på Nesodden. I tillegg fikk partiet nye representanter i tolv kommuner der partiet ikke tidligere har vært representert, herunder Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø, og en representant på fylkestinget i Hordaland. Størst oppslutning fikk partiet i Aurland i Sogn og Fjordane med 6,5 %. Partiet er representert i 16 kommunestyrer med totalt 18 representanter. Med dette ble MDG for første gang etablert som landsdekkende parti.

Lokalvalgene i 2015 ga partiet et nasjonalt gjennombrudd. 4,2 % av stemmene ved kommunevalget og 5 % ved fylkestingsvalgene ga partiet representasjon i nesten 200 kommuner og i samtlige 19 fylkesting.[23] Partiet ble med i det nye byrådet i Oslo med byrådene Lan Marie Nguyen Berg og Hanna Elise Marcussen, i Trondheim ble Hilde Opoku varaordfører og i Moss og Lørenskog fikk MDG varaordførervervet.

Internasjonalt medlemskapRediger

Miljøpartiet De Grønne har 36 søsterpartier i Europa, og var med å opprette sammenslutningen Federation of European Greens. Denne føderasjonen ble i 2004 omdannet til ett parti (i tråd med EUs omlegging av nasjonal politikk) og omdøpt til European Greens, en av føderasjonene i Global Greens. European Greens har vært fjerde største parti i EU-parlamentet. På nasjonalt plan er det særlig i Sverige og Tyskland partiet har oppnådd stor oppslutning, med over 12 % av stemmene i europaparlamentsvalg.

UngdomsorganisasjonRediger

 
Brynmor Evans (bildet) var sammen med Lisa Kara Frøyland første talspersoner for ungdomspartiet.

Miljøpartiet De Grønnes ungdomsorganisasjon heter Grønn Ungdom. Grønn Ungdom i Oslo ble stiftet i 1987, men en landsdekkende organisasjon ble ikke formelt dannet før i 1996. Grønn Ungdom ledes av et landsstyre, tilsvarende Miljøpartiet De Grønne, og et sentralstyre. I dette sitter talspersoner, generalsekretær, internasjonal kontakt og vanlige medlemmer. Nåværende talspersoner er Teodor Bruu og Hulda Holtvedt, mens Guri Barka Martins er generalsekretær.[24] Ungdomsorganisasjonen har, som moderpartiet, landsmøte hvert år.

StudentorganisasjonRediger

Partiets studentorganisasjon heter Grønne Studenter. Oslo Grønne Studenter ble stiftet 8. mai 1989, men organisasjonen har flere ganger vært nær ved å opphøre. I mars 2015 var Grønne Studenter representert ved åtte lokallag.[25]

ReferanserRediger

 1. ^ NTB (7. januar 2020). «Doblet medlemstallene på to år» (norsk). Dagbladet. Besøkt 8. januar 2020. 
 2. ^ En mild grønn vind i norske byer: MDGs lokale gjennombrudd
 3. ^ De Grønne er ikke blokkuavhengige
 4. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 16. oktober 2014. Besøkt 11. oktober 2014. 
 5. ^ http://www.nrk.no/valg2013/ingen-vil-leke-med-de-gronne-1.11189913
 6. ^ ««Miljøpartiet Dei Grøne»». Allkunne.no. 2. september 2013. Besøkt 4. september 2013. 
 7. ^ a b Benestad, Olav (1995). Idealisme - nytter det?: ti kommentarer til Olav M. Benestads innlegg i samfunnsdebatten. Oslo: I samarbeid med Prosjekt alternativ framtid. ISBN 8250422988. 
 8. ^ ««De Grønnes historie»». TV 2. 20. juni 2013. Besøkt 3. september 2013. 
 9. ^ ««De grønne på Internet»». Aftenposten. 21. mars 1995. Besøkt 3. september 2013. 
 10. ^ ««Høyre er gjennomsyret av grådighet»». Dagens Næringsliv. 3. mai 2013. Besøkt 3. mai 2013. 
 11. ^ Kjetil Løset (29. januar 2013). «De Grønnes historie». TV 2. Besøkt 15. mars 2013. 
 12. ^ Stortinget - Miljøpartiet De Grønne
 13. ^ Partiets vedtekter Arkivert 2. oktober 2013 hos Wayback Machine. § 1 «Mål og prinsipper», vedtatt i april 2012.
 14. ^ «Prinsipprogram» (PDF). Miljøpartiet De Grønne. Arkivert fra originalen (PDF) 2. oktober 2013. Besøkt 29. september 2013. 
 15. ^ aftenposten.no Derfor er De Grønne et venstreparti kronikk av Ståle Hagen, Civita 05.05.2014
 16. ^ civita.no Civita-notat: Miljøpartiet De Grønne – et parti på venstresiden 05.09.2013
 17. ^ Partivedtektene Arkivert 2. oktober 2013 hos Wayback Machine. § 9.1.
 18. ^ Partivedtektene Arkivert 2. oktober 2013 hos Wayback Machine. § 8.1.
 19. ^ Partivedtektene Arkivert 2. oktober 2013 hos Wayback Machine. § 10.1.
 20. ^ Partivedtektene Arkivert 2. oktober 2013 hos Wayback Machine. § 15.
 21. ^ «Landsmøte 2019 - Valg på landsmøte». 18. juni 2019. 
 22. ^ Alf Ole Ask (21. november 2019). «MDG vil bruke 20 milliarder mer enn regjeringen på klimatiltak». NTB-Aftenposten. Besøkt 21. november 2019. «Partiet har sagt at det bare utelukker Frp som mulig samarbeidspartner eller som et parti de kan støtte i regjering.» 
 23. ^ https://www.nrk.no/norge/resultater-valg-2015-1.12499895
 24. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 29. april 2014. Besøkt 2. mai 2014. 
 25. ^ http://oslo.gronnestudenter.no/2014/03/12/gronne-studenters-landsmote-2014/

Eksterne lenkerRediger