Milde stiftelser er en eldre betegnelse på filantropiske stiftelser som driver veldedighet. Slike milde stiftelser ble gjerne grunnlagt av rike borgere og stiftelsene var i hovedsak beregnet for respektable borgere og enker som var svekket av alderdom. I Bergen finner man i dag fire bevarte anlegg: St. Jørgens Hospital er den eldste institusjonen med røtter tilbake til middelalderen, Stranges stiftelse fra 1600-tallet, Zander Kaaes stiftelse og Danckert Krohns stiftelse fra 1700-tallet. I Trondheim fikk Thomas Angells Stiftelser reist en bolig for ”fattige, men aktverdige kvinner utenfor borgerstanden”. Huset ble ferdigstilt i 1770 og fikk navnet Thomas Angells stuer. Thomas Angells hus ble oppført 1772 og gav opprinnelig husrom til 16 eldre damer ”av stand”. I Oslo ble den veldedige stiftelsen Prinds Christian Augusts Minde opprettet i 1809 av en gruppe av byens velstående borgere i den hensikt å hjelpe fattige og arbeidsløse.

Interiør fra St. Jørgens Hospital, Norges eldste stiftelse og en av Skandinavias eldste sykehusinstitusjoner
Thomas Angells stuer fra 1770

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger