Midtre Sogn prosti

Midtre Sogn prosti var et prosti i Bjørgvin bispedømme. Prostiet ble opprettet X[når?] ved delingen av Indre Sogn prosti, og opphørte Y[når?] da det inngikk i det nye Sogn prosti.

Prestegjeld i Midtre Sogn prostiRediger