Midtfjellmosen naturreservat

Naturreservat


Midtfjellmosen naturreservat er et våtmarksområde i Aurskog-Høland kommune i Akershus. Området ble vernet i 1992 for å sikre et viktig nedbørsmyrområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv.[1]

Midtfjellmosen naturreservat
KommuneAurskog-Høland
VerneformNaturreservat
Areal0,930
Opprettet2. oktober 1992

Midtfjellmosen naturreservat
59°57′22″N 11°41′34″Ø

Naturreservatet ligger mellom Nordre- og Søndre Mangen, i et område med rolig topografi, stort myrinnslag og flere små vann og tjern. Myra er en svakt hvelvet nedbørsmyr med helling mot øst og vest. Sentralt dominerer tuevegetasjon og løsbunn som gir markerte strukturer. På tuene vokser dvergbjørk, mens lavarter og rusttorvmose dominerer i bunnen.

Området er nasjonalt viktig som hekke- og oppvekstområde for fugl, og er av stor betydning for flere sårbare og sjeldne fuglearter. Myrene er møtested for arter som har sørlig og nordlig eller alpin utbredelse. Alle fuglearter som typisk er knyttet til myrer i Sørøst-Norge er observert. Arter som krikkand, kvinand, vipe, grønnstilk, rødstilk, skogsnipe, heilo, strandsnipe, enkeltbekkasin, storspove, heipiplerke, trepiplerke, såerle og sivspurv er registrert som hekkefugl på Midtfjellmosen.

Myrkomplekset ligger i et stort skogområde og kan bare nås på sti og skogsvei.

ReferanserRediger