Mid Glamorgan er et bevart grevskap i Wales.

Mid Glamorgan

Fra 1974 til 1994 var det et administrativt grevskap med seks distrikter: Cynon Valley, Ogwr, Merthyr Valley, Rhondda, Rhymney Valley og Taff-Ely.

Det ble så delt inn i følgende hovedområder:

I 2003 ble den delen av Caerphilly som lå i Mid Glamorgan overført til Gwent.