Michael Nissen Luytkis

norsk luthersk prest og politiker
Michael Nissen Luytkis
Født6. november 1766
Trondheim
Død21. januar 1827[1] (60 år)
Skogn
Gravlagt Alstadhaug kirke
Beskjeftigelse Prest, politiker
Nasjonalitet Norge
Stortingsrepresentant
1818–1820
ValgkretsNordre Trondhjems amt

Michael Nissen Luytkis (født 6. november 1766 i Trondhjem, død 21. januar 1827Skogn) var en norsk luthersk prest og politiker som var stortingsmann for Nordre Trondhjems amt (Nord-Trøndelag) 1818–1820.

Liv og virkeRediger

Han var sønn av skipsfører og handelsborger Nicolai Nissen Luytkis og hustru Mette Margrethe Dons i Trondhjem. På både fars- og morssiden var han av gammel kjøpmannsslekt, av henholdsvis frisisk og jysk opphav. Faren døde tre måneder etter at sønnen ble født, og moren giftet seg på nytt med skipsfører Hans Ulrich Storch. Michael Nissen Luytkis giftet seg første gang med Johanne Bech, som sannsynligvis var morens niese fra hennes tidligere ekteskap med Michael Olsen Bech. Johanne døde i 1798, og Michael Nissen Luytkis giftet seg på nytt med Christiane Schjerving.[2] En av deres døtre, Charlotte Sofie, giftet seg med sakfører og gårdbruker Daniel Klykken på Rennan på Skogn, sønn av sorenskriver og stortingsmann Peder Klykken.[3][4] En annen datter, Nicoline Johanne, giftet seg med Christian Martin Eckhoff, sogneprest i Nærøy og Norderhov.[4][5]

Luytkis gikk Trondhjems katedralskole og tok deretter teologisk embedseksamen med laud i 1791. Han var assistent og huslærer hos biskop Johan Christian Schønheyder, deretter residerende kapellan i Nærøy med bolig på kapellangården (nå prestegården) på Kolvereid 1793–1797.[4][6] I 1797 ble Nærøy prestegjeld delt, så den østre delen ble utskilt som Kolvereid prestegjeld (Kolvereid, Foldereid, Gravvik og Leka sogn).[7] Med fire år som kapellan var Luytkis den sterkeste kandidaten til sogneprestkallet på Kolvereid, som han også fikk. I 1799 ble han også prost i Namdalen.[6] Han var selvskreven som formann i bygdekommisjonen. I kriseårene under Napoleonskrigene viste Luytkis seg som en dyktig administrator, og «hadde ansvaret for innkjøp og riktig fordeling av matkorn og såkorn».[8] Han drev også kornhandel, pengeutlån og postekspedisjon, og «etterlot seg mange grundige notater om bygda og folket».[4][9]

Luytkis var stortingsmann for Nordre Trondhjems amt 1818–1820. Han satt i 14 stortingskomiteer, de fleste av dem om undervisning og kirkelige forhold.[6] Kirkehistoriker Reidar Bolling anså Luytkis’ stortingsvirke som en forlengelse av engasjementet for folkeopplysning og imot den haugianske vekkelsen i Namdalen. Luytkis bidrog også til å forhindre at kvekerne fikk drive fri religionsutøvelse. Han var også med i stortingsdelegasjonen til kong Carl Johans kroning i Stockholm i 1818.[10][11]

I 1824 ble Luytkis sogneprest på Skogn. Han kom til prestegården ved Alstadhaug kirke som «en gammel utslitt mann», ifølge Bolling. Han døde der i 1827.[10]

ReferanserRediger

 1. ^ Stortinget og statsraadet: 1814-1914. B. 1 D. 2 : Biografier L-Ø : samt tillæg, 567
 2. ^ Dons, Leif (1995). Den norske del av slekten Dons fra ca. 1600 og frem til 1995. Asker. s. 144–147. 
 3. ^ Flotten, Olav (1964). Klykkenslekta i Overhalla. Overhalla. s. 56–57. 
 4. ^ a b c d Leirvik, Sveinung (1984). Nærøy bygdebok. Bind 3: Gårder og slekter i Kolvereid, 1600–1964. Nærøy kommune. s. 18. 
 5. ^ Erlandsen, Andreas (1844). Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift. 1. hefte. Christiania: Guldberg & Dzwonkowski. s. 100. 
 6. ^ a b c Lindstøl, Tallak (1914). Stortinget og statsraadet 1814–1914. Bind 1, del 2: Biografier L–Ø samt tillæg. Kristiania. s. 568. 
 7. ^ «Prestegjeld og sogn i Nord-Trøndelag». Arkivverket. 4. juli 2017. Besøkt 22. desember 2017. 
 8. ^ Hansen, Runbjørg Bremset (2000). Nærøyfolket. Bind 1: 1800–1920. Nærøy kommune. s. 137. ISBN 82-995754-1-9. 
 9. ^ Kvaløy, Ørjan (2007). «Utdrag fra sogneprest Luytkis kopibok». Ytri Halfa. 14. Nærøy historielag. s. 89–94. ISBN 978-82-92668-02-3. 
 10. ^ a b Bolling, Reidar (1950). Kristenliv i Skogn. Trondheim. s. 110–111. 
 11. ^ Straume, Jakob (1954). Kristenliv i Namdalen. Eit festskrift. Utgitt av Namdal krets av Norsk Luthersk Misjonssamband. Bergen: Lunde. s. 14–16.