Michael Fredrik Libenberg

Michael Fredrik Libenberg
Født2. april 1767
Død3. mai 1828 (61 år)
Beskjeftigelse Lyriker, prest
Nasjonalitet Danmark

Michael Fredrik Libenberg (født 2. april 1767, død 3. mai 1828) var en dansk prest, forfatter og salmedikter.

LivRediger

Libenberg ble født i København av fattige foreldre. Begge foreldrene døde tidlig, og han ble tatt vare på av en venn, bryggeren Bent Hoftved. Hoftved sørget for at han fikk skolegang, og Libenberg begynte å studere i 1783. Hoftved døde samme år, og Libenberg måtte ta en stilling som huslærer for å forsørge seg. Han var ikke dette så lenge, men sa opp og ble forsørget av Hoftveds familie. 1789 ble et vendepunkt i livet hans, da hans barndomslærer, Niels Qvistgaard, døde og etterlot seg enke og en liten datter. Libenberg så det som sin oppgave å forsørge disse. Han tok over Qvistgaards skole, og forlovet seg i 1790 med enken, som var 17 år eldre enn ham selv.

Han satset nå på å bli prest, og ble ordinert til en stilling som fengselsprest i 1794. Samme år giftet han seg med sin folovede, Sophie Charlotte.

I 1797 ble han overlærer for religionsundervisningen ved Metropolitanskolen. Han var der i to år, men ble forflyttet i 1799 til en sognepreststilling på Fredriksberg, et relativt dårlig kall.

Sophie Charlotte døde i 1802, og han giftet seg samme år med den nitten år gamle Antoinette Thomasine Birck.

Hoffet tilbrakte somrene på Fredriksberg, og dette gjorde at han kom i kontakt med hoffet og fikk stilling som slottsprest i tillegg til sognepreststillingen sin i 1805. Han ville gjerne bli kvitt sognepreststillingen, og i 1810 ble han hoffprest i stedet for sogneprest, i tillegg til slottsprest. Han flyttet til København, der han ble en prest med mange tilhørere. I 1818 ble han tilbudt bispeembedet i Ribe, men avslo dette. Han ble med i styret i Det Danske Bibelselskab i 1819 og ble nestleder der i 1826.

I 1826 ble han tildelt Kommandørkorset. Han døde i 1828.

Litterært arbeidRediger

I årene før han ble ordinert oversatte han flere dikt fra tysk, og i tidsskrift som Minerva var det flere av hans dikt på trykk. I 1795 kom en oversettelse av Marezolls Predikener. Denne kom i nytt opplag i 1804. I 1797 gav han ut den utbredte boken Andagtsbog for Kvindekjønnet og bearbeidet i denne perioden også flere skrifter fra tysk. I 1805 og 1809 kom en samling av hans egne prekener ut i to bind under tittelen Kristelige Religionstaler I årene 1823 til 1826 kom Bidrag til kristelig Eftertanke og Oppbyggelsens Fremme ut i tre bind. Dette ble svært utbredte bøker i såkalte «dannede hjem». I 1817 stod han bak en utgivelse av C.F Jacois Samlede Skrifter.

Libenberg skrev også salmer. Fem av hans salmer ble med i Evangelisk-Christelig Psalmebog. To av disse ble så videreført i Roskilde Konvents Salmebog. I Norsk Salmebok er han representert med en salme.

Eksterne lenkerRediger