Meqabyan (Ge'ez: መቃብያን) er betegnelsen på tre bøker, 1. Meqabyan, 2. Meqabyan og 3. Meqabyan, som brukes i den etiopiske ortodokse kirke. De kalles også De etiopiske makkabeerbøker. De er imidlertid ikke de samme som de mer kjente Makkabeerbøkene.

Den første av bøkene forteller om en benjaminitt ved navn Meqabis og hans fem sønner som er trofaste til døden under styret til Antiokos IV Epifanes.

Den andre av bøkene forteller om en konge av Moab som undertrykker Israel. Siden omvendes han til israelittenes religion og lærer folket opp i å følge den.

Den tredje av bøkene taler om frelse og straff, og nevner Adam, Job, David, og andre.