Mellbye Arkitektur Interiør

Mellbye Arkitektur Interiør AS er fra 2013 navnet på et norsk arkitektfirma som blei etablert i 1954 av P A M Mellbye under navnet Mellbye Arkitekter AS. Kontoret ledes i dag av Ajas Mellbye og Camilla Aasgaard.

Av kontorets bygg kan nevnes:

Kilder rediger

  • Firmaets nettsted, besøkt 2. juli 2013.
  • Ole Daniel Bruun: Arkitektur i Oslo. En veiviser til byens bygningsmiljø, Kunnskapsforlaget 1999.