Mediegrafiker er en yrkestittel innen grafisk bransje. Utdannelsesløpet innebærer yrkesrettet utdanning med opplæring i bedrift i tredje og fjerde år, det vil si etter at VG2 Medier og kommunikasjon er bestått.

Lærlingetiden tilbringes i en førtrykksbedrift (førtykksavdeling, reklamebyrå eller liknende). Bestått læretid (fagprøve) gir yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittelen mediegrafiker.

Mediegrafikerfaget er fra 2020 slått sammen med mediedesignfaget.

Eksterne lenker rediger