Mauritius' flagg har 4 horisontale striper. Rødt står for kampen for frihet og uavhengighet, blått for Det indiske hav, gult for uavhengighetens lys og grønt for jordbruk og landet som er grønt året rundt. Flagget ble innført i forbindelse med selvstendigheten 12. mars 1968. Det ble designet av det britiske heroldskollegiet i London, der det er registrert i rullene under datoen 9. januar 1968. Flagget er i størrelsesforholdet 2:3.

Mauritius' nasjonalflagg
Mauritius' statsflagg
Mauritius' handelsflagg
Mauritius' orlogsflagg

Den norske antropologen Thomas Hylland Eriksen formidler en utbredt folkelig tolkning av fargene som avviker fra den offisielle symbolikken. I denne folkelige fortolkningen står rødt for Mauritius' hinduistiske befolkning og Arbeiderpartiet (Mauritius Labour Party) som domineres av dem, blått står for befolkningen i allmennhet og det Sosialdemokratiske partiet (Mauritian Social Democratic Party, PMSD), gult står for landets kinesiskættede befolkning og grønt står for landets muslimer.

Statsflagg og handelsflagg

rediger

Mauritius fører statsflagg og handelsflagg etter britisk mønster. Det vil si at statsflagget, flagget som føres av statens skip, er en blue ensign med landets riksvåpen i flaggets frie ende. Flaggduken i handelsflagget er rødt, derav betegnelsen red ensign, og har også våpenet i flaggets frie ende. Både statsflagget og handelsflagget er i størrelsesforholdet 1:2.

Orlogsflagg

rediger

Orlogsflagget for Mauritius er helt forskjellig fra nasjonalflagget. Mens nasjonalflagget er vannrett delt i rødt, blått, gult og grønt, har orlogsflagget loddrette felter i rødt, hvitt og blått, samt et ankermerke i midten. Flagget er i forholdet 1:2. Det ble innført i april 1974. Flagget benyttes av kystvaktskip og fartøyer tilhørende politiets maritime styrker.

Presidentflagg

rediger

Republikken Mauritius' president fører eget flagg basert på nasjonalflagget, men med en hvit skive over de to midterste stripene der riksvåpenet er satt inn sammen med en krans og initialene RM.

Inntil 1992 var Mauritius et monarki med Storbritannias dronning som statsoverhode. Som Mauritius' dronning førte Elizabeth II et kongeflagg etter samme modell som øvrige land i Commonwealth der hun også er statsoverhode, det vil si landets riksvåpen med dronningens monogram i midten. Dette flagget ble første gang benyttet i 1988.

Litteratur

rediger
  • William Crampton: The World of Flags, London: Studio Editions, 1992
  • Thomas Hylland Eriksen: «Nationalism, Mauritian Style: Cultural Unity and Ethnic Diversity», Comparative Studies in Society and History, 36:3, 1994, s. 549-574


Eksterne lenker

rediger