Mariakirkens prostilen

Mariakirkens prostilen (Mariakirkens prostigods) var en forlening (len) under Mariakirken i Oslo fra middelalderen til lensavviklingen i 1670-årene.

Lenet bestod av følgende deler: