Marcus Livius Drusus den eldre

romersk politiker

Marcus Livius Drusus den eldre ble valgt til tribun av senatet i 122 f.Kr. for å undergrave Gaius Gracchus' landreformer. For å gjøre det, kom han med et forslag om å opprette tolv kolonier med 3000 nybyggere, alle fra de fattigste klassene, og lette på husleien. Han sa også at de allierte latinerne ikke skulle bli dårlig behandlet av romerske generaler, som stod i kontrast til Gaius' forslag om at latinerne skulle få fullverdig romersk borgerskap. Dette ble kjent som Leges Liviae, men det ble aldri gjennomført, fordi senatet ville bare dra oppmerksomheten bort fra Gracchus. Senatet fikk det som de ville, og Drusus fikk nok støtte til å legge inn veto mot Gaius' forslag. Drusus ble senere konsul i 112 f.Kr. og kjempet på Balkan under Marius. I 109 f.Kr. ble han valgt til censor, men døde året etter.

Han var far til Marcus Livius Drusus den yngre.