Mappe (filsystem)

En mappe er en node i et filsystem som grupperer andre noder. En node kalles en fil. Den resulterende trestrukturen kalles et mappehierarki. En adressering av en fil basert på iterasjon av mappehierarkiet kalles en sti.