En mappe er en node i et filsystem som grupperer andre noder. En node kalles en fil. Den resulterende trestrukturen kalles et mappehierarki. En adressering av en fil basert på iterasjon av mappehierarkiet kalles en sti.

Et mappe­ikon, som vist i KDE3