Manuduksjon (av latin manuducere «føre ved hånden») vil si å veilede studenter privat. Den som manuduserer kalles en manuduktør, den som blir veiledet en manudusent. Manuduksjon var et vanlig fenomen ved universitetet i Kristiania og andre nordiske universiteter på 1800-tallet, men begrepet brukes også i dag, for eksempel om forelesninger som retter seg inn mot eksamen.[trenger referanse]

Manuduktørens oppgave er å hjelpe studenten frem mot eksamen. Manuduksjon kunne være måte å skaffe inntekter på for eldre studenter eller ferdige kandidater. For eksempel klarte den fattige Anton Martin Schweigaard seg gjennom studieårene ved å manudusere.

Kilder rediger