Manifoldtrykk

Manifoldtrykk er det absolutte trykket i innsugningsmanifolden i en stempelmotor. Dette trykket bør stå i forhold til bensintilførselen i forgasseren, eller i innsprøytingspumpen på motorer med direkte bensininnsprøyting. Det er gasspådraget som regulerer manifoldtrykket.

En kompressor eller "turbo" øker manifoldtrykket og gir mulighet for større kraftuttak fra motoren. Siden lufta blir varmere når trykket øker, kan det være nødvendig å kjøle ned lufta etter turbo / kompressoren med en "intercooler".

Et luftfilter med støv og forurensinger vil gi større luftmotstand, slik at manifoldtrykket, og effekten på motoren synker om luftfilteret bør skiftes.

Manifoldtrykket kan på biler også uttrykkes som Manifold vakuum, som blir forskjellen mellom lufttrykket i atmosfæren på stedet og manifoldtrykket. Dette suget har på eldre biler blitt benyttet som kraftkilde til vinduspussere, som gikk langsommere med stort gasspådrag, og fortere ved lite gasspådrag. Suget fra inntaksmanifolden brukes fremdeles til servoenheten til bremsesystemet på moderne biler. Når bremsene benyttes er vanligvis gasspedalen i ytterste stilling slik at manifoldtrykket er lavt og manifold vakuum blir stort. På enkelte småfly kan dette suget benyttes som energiforsyning til å drive en del gyroinstrumenter i flyet.