Mangfoldsåret 2008

Mangfoldsåret 2008 er den norske regjeringens markering av at for fremtiden skal kulturlivet i Norge i større grad enn i dag gjenspeile kulturelt mangfold. Norge er i dag et land preget av et stort etnisk, kulturelt, språklig og religiøst mangfold. Mangfoldåret presenteres som et samlet grep om den statlige, regionale og lokale innsatsen for å fremme kulturelt mangfold som en vesentlig dimensjon i kulturpolitikken. Det omfatter hele kulturfeltet, fra frie grupper til de tradisjonelle institusjonene.

Et sekretariat med tre ansatte er etablert av Kulturdepartementet. Nasjonalkoordinator for Mangfoldsåret er Bente Guro Møller, som tidligere har vært leder for Interkulturelt museum i Oslo.

Tusen aktiviteter registrert på nettsiden www.kulturmangfold.no, hvor aktørene selv legger inn sine planer.

36.2 millioner kroner er bevilget til Mangfoldsåret 2008.

De store institusjonene får ikke tilført ekstra midler, da det blir forventet at mangfoldet blir innarbeidet i deres vanlige måte å arbeide på.

I Sverige har man nettopp gjennomført Mångkulturåret 2006. Norge kan dra stor nytte av erfaringer fra dette arbeidet.

Eksterne lenkerRediger