Mangenskogen

Mangenskogen er et stort skogs- og villmarksområde nord i Aurskog-Høland kommune, samt i søndre deler av Nes kommune, begge i Akershus. Det er spredte grender på Mangenskogen, blant annet Ovlien og Fagerlia. Mangen kapell ligger idyllisk til ved Viksjøen. Stangeskovene på Vikodden ved Viksjøen er et av de største sagbruk på Østlandet.

Mangenskogen
LandNorge Norge

Mangenskogen
59°58′43″N 11°42′02″Ø

Mangenskogen er et viktig friluftsområde for befolkningen i Aurskog-Høland, Nes og resten av Romerike. Mangenfjellet turlag er blant Aurskog-Hølands største idrettslag. Den store kanalbyggeren Engebret Soot kom fra plassen Soot på Mangenskogen. På Mangenskogen ligger de to naturreservatene Midtfjellmosen og Storfelten som begge er viktige hekkeområder for en rekke fuglearter.

Mangenskogen var i tidligere århundrer tilhold for mange skogfinner.

Størsteparten av Mangenskogen tilhører Haneborg skolekrets.

Nordre Mangen vei ble oppgradert til en moderne 2-feltsvei i perioden 19771988. Statens vegvesen planlegger å oppgradere Søndre Mangen vei med fast dekke i 2011.