Maldiskusjon:Kilde www

Aktive diskusjoner

Hva er intensjonen bak feltet kommentar?Rediger

Jeg pleier å bruke det relevante sitatet fra kilden i feltet «kommentar», se f.eks. artikkelen Israels barriere på Vestbredden. Er det dette som er intensjonen bak dette feltet? Kjetil r 23. jan 2007 kl. 19:48 (CET)

Det er ihvertfall én av sikkert mange anvendelsmuligheter. __meco 23. jan 2007 kl. 21:32 (CET)
Det er en mulighet ja. Jeg har bare brukt feltet én gang, da for å spesifisere hvilken del av et digert dokument referansen siktet til. Se i Kjønnsnøytralt ekteskap, referanse nummer 25. -- SLB (diskusjon) 23. jan 2007 kl. 22:46 (CET)

UtgiverRediger

Jeg har nå endret malen slik at hvis man angir både forfatter og utgiver, så havner utgiver bak tittelen (slik som forlag etter en boktittel). Ellers står utgiver fremdeles istedenfor forfatter foran årstall og tittel. Hanno 21. apr 2007 kl. 17:54 (CEST)

Kopiere oppsettet for den engelske malen?Rediger

Er det en idé å kopiere oppsettet fra [en:Template:Cite_web] slik det ser ut i dag (langt flere parametre)? Denne dekker langt flere tilfeller enn vår nåværende. nsaa 5. jun 2007 kl. 12:58 (CEST)

Jeg har oversatt den engelske malen (med dokumentasjon) nå. Om det er noen feil så håper jeg dere kan hjelpe til med å rette dem. Stort sett vil det se bedre ut med en gang, men det kan tenkes at det blir en del merkelig formattering i referansene rundt om kring på grunn av dette. - Særlig hvis noen bruker wikilenking i url-feltet (eller andre felt). Men det må rettes opp i hver individuelle side. --Havarn 23. jul 2007 kl. 04:09 (CEST)
Bruk av iso-formatet har vært diskutert tidligere og ble da avvist. Hvis dette skal bli noe uttalt ønske må det opp til ny diskusjon. I og med at det er endret såpass mye i parameterbruk så må det påses at tidligere bruk fortsatt er korrekt, ellers påligger det de som endrer malen å følge opp og endre bruken av malen. Tidligere ble det lagt en del arbeid i formlikhet for de andre referansemalene så hvis en av de endres så må de andre endres tilsvarende. Presentasjon av referanser følger også standarder, og såvidt jeg kan se så avviker den nye løsningen fra etablerte standarder. — Jeblad 23. jul 2007 kl. 15:03 (CEST)
Dette med ISO-format er ikke nødvendig lenger. Jeg hadde allerede da du skrev denne kommentaren fjernet auto-wikilenkingen i malen. Det er bare dokumentasjonen som ikke henger med. Dokumentasjonen er en direkte oversettelse av den engelske utgaven. Den mangler i øyeblikket å rette opp hentydningene om ISO-format-datoer og å bytte ut engelske eksempler med norske. Ellers legger egentlig ikke den nye malen noen begrensninger på kildehenvisningene unntatt at URL-feltet ikke kan inneholde wikilenking, ettersom malen kombinerer url-feltet og tittel-feltet som en ekstern lenke. I referanselister for Internet-publikasjoner er det (også i Norge) standard å oppgi lenker, men å skjule url. I trykkede publikasjoner derimot skal url vises. Dersom det finnes problemer som jeg ikke er klar over så si fra i dette kommentar-feltet eller rett opp problemet selv.--Havarn 23. jul 2007 kl. 20:31 (CEST)
Jeg har ikke tid til å følge opp dette, men såvidt jeg husker var det en del diskusjoner rundt presentasjonen av disse malene og det var flere standarder som ble veid opp mot hverandre. Ellers må du sjekke at parametre faktisk har samme tolking i denne malen og den forrige slik at steder der den gamle malen er brukt fortsetter å fungere med den nye malen. — Jeblad 23. jul 2007 kl. 20:45 (CEST)
Parametrene har samme tolkning som tidligere og kun de samme feltene er obligatoriske. Manuell wikilenking er kun et problem dersom det har blitt gjort i url-parameteren - noe som ikke skulle vært gjort med den tidligere malen heller.--Havarn 23. jul 2007 kl. 23:44 (CEST)
Bra jobbet Havarn! Jeg er selv en stor tilhenger av ISO 8601, og synes vi burde brukt dette i alle parametre, og så burde malen omtolke til ønsket lokalt format hos oss. I.e. man oppgir YYYY-MM-DD i parameteren (slik som på en:wp) og så viser malen [[DD. MMMM]] [[YYYY]] el.l. Men det er nå bare min private mening som ikke ha vært oppe på Wikipedia:Tinget mens jeg har vært aktiv såvidt jeg kan huske. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Nsaa (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!) 24. jul 2007 kl. 17:37 (CEST)
Den norske hadde svært få obligatoriske parametre, dette har vist seg nødvendig av erfaring. — Jeblad 24. jul 2007 kl. 18:23 (CEST)
Det vil vel også være svært problematisk å legge til flere obligatoriske parametre i dette tilfellet siden malen er i bruk i hundrevis av artikler? — Galar71 24. jul 2007 kl. 18:46 (CEST)
Er ikke begge norske? Den forrige malen hadde tittel og url som obligatoriske. Det er de samme to feltene som er obligatoriske i denne. Hvis noen finner konkrete eksempler på at det har oppstått problemer kan de lenkes i diskusjonstråden her, så kan jeg eller noen andre se hva som blir feil. Hvis noen lurer på hvorfor kommentar-feltet ikke er dokumentert, så er det fordi det kun brukes for å være bakoverkompatibel med den tidligere malen. De utvidede parametrene, som sitat og format, m.fl. erstatter behovet for kommentar-feltet. Kommentar-feltet vil allikevel vises dersom feltet sitat (som ikke var med i den tidligere malen) ikke brukes.--Havarn 24. jul 2007 kl. 19:58 (CEST)
Tror den forrige malen hadde et til felt som obligatorisk. Tror det var utgiver eller noe sånt? Det var vel en verdi som ble satt til Anonym eller noe sånt derosm det var blankt. — Galar71 24. jul 2007 kl. 21:42 (CEST)

DokumentasjonenRediger

Jeg har oversatt dokumentasjonen fra den engelske cite_web, malen. Det som gjenstår nå er å gjøre eksemplene norske.--Havarn 24. jul 2007 kl. 16:37 (CEST)

Feil i utleggRediger

For øyeblikekt blir utlegget feil i flere av disse malene. Nå kommer årstall etter forfatter, dette er feil. Årstall skal etter forlag og utgivelsessted. Årstall skal heller ikke brukes som separator mellom forfattere og tittel, her skal det stå et semikolon. Det kan være flere som er delaktige i et verk og at det kun er en person er høyst uvanlig. Det er sjelden en vet hvem som er medforfattere og hvem som er hovedforfatter av et verk, disse er svært ofte sidestilt. Forfatternavn skal på invertert form. Utgiver skal etter tittel på verket. Andre tilleggsopplysninger skal etter forlag, sted eller utgivelsesår. Hør med Bruker:Orland hvis du har problemer med å få dette riktig eller slå opp i en publikasjon som beskriver referansebruk. Husk også at det er forskjeller mellom land i hvordan dette gjøres. — Jeblad 24. jul 2007 kl. 20:31 (CEST)

 • «Nå kommer årstall etter forfatter, dette er feil. Årstall skal etter forlag og utgivelsessted.»
Utgivelsesdato kommer etter forfatter dersom forfatter nevnes. Ellers kommer det etter forlag og utgivelses-sted, slik som du sier. Det handler egentlig om hvem som skal krediteres skriveriet, forfatter eller forlag. Det er vanlig å kreditere forfatter selv om forlag har distribusjonsrettighetene. Dersom forfatter oppgis burde derfor dato komme rett etter forfatter(e).
 • «Årstall skal heller ikke brukes som separator mellom forfattere og tittel, her skal det stå et semikolon.»
Slikt er normer for gitte institusjoner, og ikke nasjonale standarder.
 • «Det kan være flere som er delaktige i et verk og at det kun er en person er høyst uvanlig. Det er sjelden en vet hvem som er medforfattere og hvem som er hovedforfatter av et verk, disse er svært ofte sidestilt.»
Måtte gjøres manuelt før. Kan fortsatt gjøres på samme måte nå. Men kan også gjøres ved hjelp av etternavn + fornavn parametrene dersom det er kun én forfatter, det blir da på invertert form. Flere forfattere kan også skrives etter hverandre i forfatterfeltet, på invertert form, manuelt, slik som før. Men at forfattere skal skrives på invertert form er heller ikke noen nasjonalt godtatt standard. Norske publikasjoner bruker faktisk svært sjelden invertert form, selv om bibsys o.l. bruker det.
 • «Utgiver skal etter tittel på verket.»
Check.
 • «Andre tilleggsopplysninger skal etter forlag, sted eller utgivelsesår.»
Check.
Alt det du nevner ser ut til å være minst like mye iorden nå som før. Du må også huske at referansebruk ikke er nasjonalt standardisert, men gjøres basert på normer - i hvertfall i Norge.--Havarn 24. jul 2007 kl. 21:21 (CEST)
Jeg har ikke sagt at det er nasjonale standarder, jeg har sagt at det er forskjeller mellom land på hvordan dette gjøres. I tillegg er det fagspesifikke variasjoner på dette. Som du sier så er det også institusjoner som forsøker å følge sine egne standarder. Jeg ser derimot ingen grunn til at vi skal lage vår egen standard, vi bør heller støtte opp om de etablerte løsningene som er i bruk. — Jeblad 24. jul 2007 kl. 21:59 (CEST)
Ellers skal hovedverk foran delverk, og er det snakk om en url så må dermed begge lenkes på samme url'en. — Jeblad 24. jul 2007 kl. 22:01 (CEST)
Vi har ikke laget vår egen standard. Vi har kopiert den som brukes på engelsk wikipedia, hverken mer eller mindre. For at det skal være noe poeng i å prate om forskjeller mellom praksis i forskjellige land, må de ulike lands praksis være standardisert. Hvem sin standard mener du eventuelt vi skal kopiere?
For meg er det opplagt at slik det gjøres på den engelske wikipedia er det beste. - At hvem og hva som siteres kommer først, ikke navnet til hovedverket.--Havarn 24. jul 2007 kl. 22:46 (CEST)
Hva er forskjellig i formatteringen i den oppdaterte malen, fra slik den var før? — Galar71 24. jul 2007 kl. 23:01 (CEST)
Den gamle malen hadde feltene: forfatter, utgiver, utgivelsesdato, url, tittel, besøksdato og kommentar og var helt statisk i formatteringen. Den nye malen har alle disse feltene i tillegg til besøkt_dag_måned, besøkt_måned_dag, besøksår, etternavn, fornavn, forfatter_url, medforfattere, år, måned, format, verk, sider, språk, doi, arkiv_url, arkivdato, som gjør den nye malen mye mer anvendelig og dynamisk. Den tilpasser seg etter hva som er vanlig å oppgi først etter hvilken informasjon man har. Dersom man har forfatter, er det vanlig å oppgi forfatteren(e) først og kreditere forfatteren(e) ved å oppgi publiksjonsdatoen etter forfatteren(e)s navn, deretter tittelen på det som siteres og så eventuelt hovedverkets tittel. Dersom vi ikke vet navnet til forfatteren, men bare forlaget, er det vanlig å kreditere forlaget ved å nevne forlaget først deretter publikasjonsdato. Vet vi kun navnet til verket krediteres det ved at publikasjonsdatoen oppgis rett etter navnet på verket. Den støtter dokumentformat og -språk om nødvendig og gjør det langt lettere å oversette sider som bruker cite_web malen fra engelsk wikipedia. Se ellers dokumentasjonen, som inneholder eksempeler. Det er mulig å se den gamle malen ved å bruke historikken på mal-siden.--Havarn 24. jul 2007 kl. 23:29 (CEST)

Parameter datoRediger

Tidligere var det en parameter dato= (den ligger i noen av eksemplene fortsatt). Den er erstattet med utgivelsesdato=, som er et bedre navn, men dato= må innarbeides av bakoverkompabilitetsgrunner. nsaa 30. jul 2007 kl. 14:20 (CEST)

Verksnavn i kursivRediger

Tidligere stod navnet på verk i kursiv. Dette ble så vidt jeg kan se fjernet for noen uker siden ([1]). Er det noen spesiell grunn til dette? Jeg synes verksnavn bør fortsette å stå i kursiv. --Kjetil r 20. okt 2007 kl. 18:11 (CEST)

BesøksdatoRediger

Hvorfor skal besøksdatoen være lenket? Det er vel ikke noe relevant å gå til artikkelen om 3. mars bare fordi det tilfeldigvis var den datoen jeg gikk inn og leste en gammel nettavisartikkel? --Mollerup 3. mar 2008 kl. 14:47 (CET)

Enig, selv lenker jeg aldri besøksdatoen. --Kjetil_r 3. mar 2008 kl. 14:52 (CET)

Innarbeidet konvertering av ISO-datoRediger

Jeg har lagt inn malen {{ISOtilNorskdato}} som konverterer datoparametre gitt på ISO 8601-formen YYYY-MM-DD (som jo er standarden på engelsk wp) til det norske formatet D. MMMM YYYY. F.eks. gir

{{Kilde www
 |url=http://www.vg.no/
 |tittel=VG
 |utgivelsesdato=2007-01-02
 |besøksdato=2008-03-07
 |format=
 |verk=
}}

-->
«VG». 2. januar 2007. Besøkt 7. mars 2008. 

nsaa 7. mar 2008 kl. 02:03 (CET)

Bra tiltak. Kan det være en idé å droppe lenkingen av dato, jf. diskusjonen rett over her? --Kjetil_r 7. mar 2008 kl. 02:40 (CET)
Det er en rktig ja. Iw kun på utgivelsesdato? nsaa 7. mar 2008 kl. 08:23 (CET)
La inn en parameter n som sekundært argument i malen {{ISOtilNorskdato}} for å angi at man ikke ønsker wikifisering av datoen. La n-en til på arkiv- og besøksdato. nsaa 7. mar 2008 kl. 13:51 (CET)
Ville det være mulig å endre malen slik at dato oppgis på norsk (26. november 2008) istedet for det nåværende format 2008-11-26? Det gjeller kanskje maler generelt, men jeg synes det hadde vært en stor fordel (Les: senke tersklen for nye brukere) dersom man var konsekvent i bruken av norsk datoformat. Mvh Prillen 26. nov 2008 kl. 11:09 (CET)
Malen tar da vel allerede både ISO-formen og den tradisjonelle norske formen så vidt jeg vet? —Kjetil_r 26. nov 2008 kl. 12:56 (CET)
Da tror jeg gjør noe feil - det blir i alle fall ikke en lenket (blir ikke «aktiv») dato når jeg prøver å bruke norsk datoformat i malen? Kjetil erstatter du bare f.eks. 2008-11-28 med 28. november 2008? Mvh Prillen 28. nov 2008 kl. 21:27 (CET)

Feil i malenRediger

Feil årstall vises for utgivelsesdato. Se eksempelet nedenfor:

kode resultat
{{kilde www
|url=http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article1359138.ece
|tittel=Flittigere enn gutta
|forfatter=Anbjørg Bakken
|utgiver=[[Aftenposten]]
|utgivelsesdato=20. juni, 2006
}}
Anbjørg Bakken (20. juni, 2006). «Flittigere enn gutta». Aftenposten.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)

--Mollerup 9. mar 2008 kl. 18:46 (CET)

Sikkert noe krøll i malen ISOtilnorskdato. Regner med at han som laga den kommer innom og fikser. Zaarin 10. mar 2008 kl. 17:24 (CET)
fjern kommaet. Datoer skrives ikke slik. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Nsaa (diskusjon · bidrag) 10. mar 2008 kl. 18:01 (Husk å signere dine innlegg!)
Fikser ikke feilen. Jeg trodde det var fritt fram med datoer her når man ser på alle de rare parametrene som har blitt importert uten kritisk sans. :S Zaarin 10. mar 2008 kl. 18:20 (CET)
#time is flawed. Hvis {{ISOtilNorskdato}} ikke takler strengen den får, skal den egentlig bare returnere den, men av en eller annen grunn går denne strengen igjennom. #time takler bare may, june dvs. de engelske månedene. En mulig løsning er å bruke malen slik den egentlig er tenkt, ved å skrive {{ISOtilNorskdato|2006-06-24}} -- Kagee 10. mar 2008 kl. 22:02 (CET)


7. mars 2008 ble anbefalingen ang. datoformatet som skulle brukes på f.eks utgivelsesdato endret fra norsk standard (1. januar 2008) til ISO8061 (2008-01-01). Malen som blir brukt til dette skal egentlig slippe gjennom datoer den ikke takler, men noe skjer feil når juni måned brukes. Kagee 10. mar 2008 kl. 22:50 (CET)


BeskyttelseRediger

Eg syns vi skal legge inn beskyttelse på alle maler her på Wikipedia.

            Med Venlig Helsing Kristian 008 23. Mars 2008 Kl. 11:05 (CET)
Hva slags beskyttelse og hvorfor? BjørnN 23. mar 2008 kl. 11:25 (CET)

Hvordan angi kronikk?Rediger

Hvordan skal man best angi at en tekst er en kronikk, og ikke utgitt av nettsted/avis? Se f.eks. Ambulansesaken (2007) der jeg anga kronikk i selve tittelen, men føler at det er litt misvisende siden det ikke er en del av avisens tittel? nsaa 9. apr 2008 kl. 13:59 (CEST)

Bruk av {{Språkikon}} i språkparameter?Rediger

Bør vi benytte {{Språkikon}} når språk= angis? nsaa 12. apr 2008 kl. 00:59 (CEST)

Tror den er til å vise språk på rene lenker. Språkparameteren i malen skriver allerede språket med en annen farge og putter den i parentes så hvis du bruker språkikon, vil det nok se litt rart ut. Zaarin 12. apr 2008 kl. 11:18 (CEST)
Ja, men det er noe feil med denne "utskriften". Om du ser på f.eks Israel (med rulleliste på referansene) i Internet Explorer 6, så blir (engelsk) stående låst fast på siden selv om du ruller referansene. Satte inn et {{Språkikon}} i en ref-tag, og det rullet fint. — Kagee 18. apr 2008 kl. 08:29 (CEST)
Jeg fjernet posistion:relative; fra span-taggen, da fungerer det. (hvorfor var den der i første omgang?) — Kagee 18. apr 2008 kl. 08:35 (CEST)

Hva gjøres i disse endringene?Rediger

Jeg ser at det er lagt til noen endringer. Hva gjør disse? nsaa (disk) 29. mai 2009 kl. 22:06 (CEST)

EndringerRediger

Hadde tenkt å gjøre en endring, men ser at siden er låst. Interessant, er det en ny retningslinje at man låser slike sider? Når ble det bestemt? Ulf Larsen 30. jun 2009 kl. 20:26 (CEST)

Info finnes her: Wikipedia:Retningslinjer for beskyttelse#Hva brukes beskyttelse til?, der står det bl.a: «... Maler som er i bruk på mange sider kan beskyttes mot flytting og om nødvendig redigering. ...». Malen ble forøvrig beskyttet av nsaa (disk), som antakelig vet mer. Mvh. BjørnN 30. jun 2009 kl. 20:42 (CEST)
Denne malen brukes på veldig mange sider og er derfor beskyttet for å hindre uheldige endringer som får vidtrekkende konsekvenser. En grunn for ikke å si fra seg admin.rettighetene. Forøvrig er siden som inneholder malens kategorier, iw og bruksbeskrivelse åpen for redigering, se Mal:Kilde_www/doc. nsaa (disk) 30. jun 2009 kl. 23:25 (CEST)
Så vidt jeg forstår vil endringer i maler brukt så hyppig som denne føre til at den såkalte job queue blir radikalt lengre, noe som gjør at Wikipedia kan gå tregere. Det er derfor en fornuftig praksis å permanent beskytte denne typer maler; slike bør man bare redigere dersom man er helt sikker på at man vet hva man gjør. —Kjetil_r 30. jun 2009 kl. 23:51 (CEST)

Forslag: Ikke lenk noen datoer her!Rediger

Lenking av utgivelsesdato for en kilde må da være overlenking? Hvem har behov for å se hva som skjedde, hvem som ble født eller døde, samme år eller dato som en kilde ble utgitt? Hvem har behov for tilbakelenking vha «Lenker hit» fra et år til alle artikler hvor vi bruker en kilde som ble utgitt det året?

Med mindre noen protesterer, vil jeg fjerne denne lenkingen. — the Sidhekin (d) 2. nov 2009 kl. 00:31 (CET)

Helt enig. Vi bør kanskje også presisere på Wikipedia:Stilmanual#Datoer at man ikke lenke alle datoer? oMvh Mollerup 2. nov 2009 kl. 10:52 (CET)
Lenkingen har jeg ingen sterke meninger om, men når en utgivelse kom er helt sentralt i all kildebruk. Det er derfor ikke fornuftig å endre på bruk av utgivelsesdato og -år. — Jeblad 2. nov 2009 kl. 11:03 (CET)
At dato og år fortsatt skal oppgis? Naturligvis. Det er overlenkingen jeg vil til livs, ikke informasjonen. — the Sidhekin (d) 2. nov 2009 kl. 11:06 (CET)
Det du sier må tolkes for å koble det med lenkingen, og det er ikke gitt at du kun omtaler lenkingen. — Jeblad 7. nov 2009 kl. 16:32 (CET)
Den alltid nødvendige tolkingen er det uunngåelige problemet med kommunikasjon. Vel, nå jeg har gjort endringen, håper jeg det er klart hva jeg snakket om. :) — the Sidhekin (d) 7. nov 2009 kl. 16:36 (CET)
Én sa seg enig, og ingen protesterte, så da har jeg gjort endringen. :) — the Sidhekin (d) 5. nov 2009 kl. 20:52 (CET)
Litt på etterskudd: Jeg er også enig, dette var en fornuftig endring. Mvh. --Kjetil_r 5. nov 2009 kl. 21:00 (CET)

ProblemRediger

Prøver bruke malen, men noe går galt, se her. Besøkt settes sammen med lenken. Keanu 9. aug 2010 kl. 21:10 (CEST)

Prøv med
 |utgiver=[http://www.referenceforbusiness.com www.referenceforbusiness.com]
men korrekt utgiver tror jeg nok er
 |utgiver=Advameg, Inc
Mvh BjørnN 9. aug 2010 kl. 21:35 (CEST)
Takk. Keanu 9. aug 2010 kl. 22:12 (CEST)

Forfatter førstRediger

Synes det blir feil at forfatter kommer helt først. På nettartikler (som dette gjerne brukes for) er ikke forfatteren så viktig. Ser også mye bedre ut når tittel med lenke står først. Mvh JanFredrikB 15. mai 2011 kl. 02:58 (CEST)

Bump. Mvh JanFredrikB(d) 20. mai 2011 kl. 16:14 (CEST)
Jeg kan ikke se at dette er et reelt problem. --Eisfbnore 12. jun 2011 kl. 15:12 (CEST)

Anførselstegn rundt tittelenRediger

Hadde vært kjekt. Noen som kan legge inn dette? --Eisfbnore 10. jun 2011 kl. 22:34 (CEST)

Uikker på hva du ønsker å endre her? På en så mye brukt mal som dette bør det klart vises hva man ønsker før det gjøres endringer (generelt sagt). Skal alle titler fremstå med «tittel»? nsaa (disk) 10. jun 2011 kl. 23:41 (CEST)
Ja, med «» rundt tittelen. Det er veldig vanlig å ta med når man siterer kilder. --Eisfbnore 10. jun 2011 kl. 23:51 (CEST)
Ikke enig i det. Synes det ser bra ut slik det er i dag (hvor tittelen er blå, grunnet lenke). Om man skal ha «» rundt tittel kan det også komme i konflikt med evnt sitat som allerede får «» rundt seg. Mvh JanFredrikB(d) 11. jun 2011 kl. 00:17 (CEST)
En liten ting til. Det kan fort oppfattes som at tittelen på artikkelen er et sitat, det kan være uheldig. Mvh JanFredrikB(d) 11. jun 2011 kl. 00:58 (CEST)
Dette handler ikke om hva man er «enig i» eller hva som «ser bra ut», men å følge etablerte siteringsnormer. Såvidt jeg vet bruker alle de anerkjente referansesystemene (Vancouver, Harvard, MLA og APA) anførselstegn rundt titler som er del av et større verk, og jeg kan ikke se noen god grunn til å ikke bruke «» rundt titler. Det med sitater vil jeg anse som uproblematisk da sitatet kommer i slutten av en referanse, rimelig langt unna tittelen. Hva gjelder Jeblads innlegg nedenfor, er det IMHO ganske godt på siden av hva denne diskusjonen dreier seg om, for å «si det forsiktig». --Eisfbnore 12. jun 2011 kl. 11:53 (CEST)
Det er et vektig og godt argument, og jeg er egentlig mer for å fjerne sitattegnene rundt sitat, da feltet kan brukes til generelle kommentarer også, ikke bare sitat. Folk må selv sette på sitattegn når man siterer, men dette koster en del, da man må gå gjennom veldig mange referanser som har benyttet sitat-parameteren. Jeg ser at en:template:web cite bruker sitattegn rundt tittel, så da nærmer vår mal seg den engelske som jeg vil anta er en av de mest brukte malene i innholdssammenheng på hele wikipedia-domenet (brukes på noe slikt som 1,8 mill. artikler om jeg husker riktig). For meg virker det fornuftig å legge seg opp mot anerkjente referansesystem. Finnes det noen tilpåasset norske forhold? nsaa (disk) 12. jun 2011 kl. 15:15 (CEST)
her har du noe om dette på norsk. Det er dog ganske åpenbart at det er Harvard de anbefaler... --Eisfbnore 12. jun 2011 kl. 15:28 (CEST)
Det ligger nokså mye arbeid i å få disse malene på en form som er akseptable for de fleste skribentene. Hvis de skal endres så tror jeg det må grunngis mer enn normalt, for å si det forsiktig. — Jeblad 11. jun 2011 kl. 00:53 (CEST)
Titler settes i kursiv. Vil du ha en endring på det så ta det på Tinget. — Jeblad 12. jun 2011 kl. 15:50 (CEST)
Hmmm… Mulig det, men hva er begrunnelsen? For meg virker Harvard-style el.l. i en norsk drakt naturlig å velge på en mal som dette. Jeg har dog ikke satt meg veldig inn i dette, så jeg vet ikke hva som er best. Synes bare vi bør holde oss til sak og forsøke og forklare hvorfor ting er som de er, ikke bare stadfeste at slik er det. nsaa (disk) 12. jun 2011 kl. 18:44 (CEST)
Start med å sjekke hvilken av de gamle diskusjonene blant annet på Tinget som har relevans, det finnes blant annet konsensus/vedtak på at titler skal i kursiv. Sjekk også hva som er vanlig innen de enkelte fagfelt, dette er ikke likt for alle og her på bokmålsutgaven er det forkjempere for det som er tradisjon på alle disse feltene. Sjekk også hva som passer sammen med de forskjellige formene for tagging av feltene. Dette er et minefelt og det har tatt lang tid å nå frem til den enigheten vi har idag. — Jeblad 12. jun 2011 kl. 19:22 (CEST)
Dersom jeg har oppfattet det riktig er det kun boktitler og tidsskrift (dvs. større verk) som skal settes i kursiv. Alle referansesystemene (utenom APA) jeg har henvist til ovenfor anvender anførselstegn rundt weboppføringer, og det ville overraske meg dersom det har blitt konsensus på WP:T å sitere kilder på en annen måte enn det gjøres i etablerte siteringsnormer. Det er forøvrig riktig at dersom man siterer et generellt nettsted, bør titlen i kursiv. Men i de tilfellene denne malen skal brukes siterer man jo sider/oppføringer under et større nettsted, akkurat som man siterer et kapittel i en bok, artikkel i et tidsskrift eller oppføring i et leksikon. Jeg er forøvrig ikke enig i at dette er et minefelt og vet ikke helt om jeg skal være skuffet eller forbauset over at det skulle bli så mye ståhei rundt så enkel og ukontroversiell forespørsel som dette. Og nei, jeg er heller ikke særlig glad i Ad antiquitatem-argumenter. Var det ikke noen som sa «nothing broken beyond repair»? --Eisfbnore 13. jun 2011 kl. 00:21 (CEST) korrigert at APA ikke bruker anførselstegn den 13. jun 2011 kl. 22:40 (CEST).

(tatt sitat fra tekst over) «[…] og jeg er egentlig mer for å fjerne sitattegnene rundt sitat, da feltet kan brukes til generelle kommentarer også, ikke bare sitat […]» nsaa (disk) 12. jun 2011 kl. 15:15 (CEST)

Det er både mulig å legge til parameteren «sitat» og paramteren «kommentar», sitat vil gi « før og » etter, mens kommentar ikke legger på noen ting. Dette ser jeg derfor på som et meget dårlig forslag. Mvh JanFredrikB(d) 13. jun 2011 kl. 02:00 (CEST)
Muligheten til å bruke parameteren «kommentar» er dårlig dokumentert, den forekommer kun i et eksempel helt nederst i maldokumentasjonen, ikke i parameterlista øverst. Den ble angivelig lagt inn pga bakoverkompatibilitet, så det var kanskje opprinnelig ikke ønskelig at den blir brukt. BjørnN 13. jun 2011 kl. 12:17 (CEST)

Hvorfor ikke bare følge Wikipedia:Stilmanual#Anførselstegn her: «Titler på sanger, musikkstykker, dikt, noveller, essay og artikler (men titler på bøker, aviser, tidsskrifter, filmer, CD-er og plater, radio- og tv-programmer og teaterstykker settes i kursiv).» Websider havner vel til vanlig i kategori artikkel eller til nød essay – og om noe ikke skulle falle naturlig i samme kategori, så vil det vel trolig være naturlig å bruke en annen mal? Eller bommer jeg helt med hvordan denne malen i praksis brukes nå? — the Sidhekin (d) 13. jun 2011 kl. 21:42 (CEST)

Nå sto det ikke så mye om sitering av kilder på den siden du henviste til, men om jeg leser den rett, støtter den bruk av «» rundt websidetitler. Det er forøvrig interessant at alle vedlagte siteringstilene utenom APA på Spesial:Siteringshjelp bruker anførselstegn rundt titlene. Denne mal skal jo, som tidligere nevnt, kun sitere oppføringer, dvs. publiseringer under et større domene/nettsted, og da vil jeg anta at det er god skikk å bruke anførselstegn. Hvis jeg f. eks. skal sitere mac1.no som et nettsted i sin helhet, bør jeg bruke kursiv på tittelen, mens dersom jeg siterer en spesifik artikkel (som f. eks. «Enkle skjermopptak med Screeny») bør jeg bruke anførselstegn. --Eisfbnore 13. jun 2011 kl. 22:40 (CEST)
For web-kilder bruker vel både Harvard og APA tittel i kursiv? Men vi må også huske på at både kursiv og anførselstegn er typografiske virkemidler utviklet for trykte dokumenter i svart-hvitt for å skille ut tittelen. Siden tittelen i Wikipedia-referanser er en (blå) link, bortfaller etter mitt syn behovet for både kursiv og anførselstegn. Bruk av kursiv vil i tillegg forverre lesbarheten på dårlige skjermer. Anførselstegn har jeg ikke noe prinsipielt imot, men jeg synes heller ikke det tilfører noe. Wikipedia har ikke lagt seg spesielt nær noen av de kjente siteringsstilene, noe jeg egentlig ikke synes gjør noe så lenge lesbarheten er god, men dette er jo en diskusjon som godt kunne vært tatt på Tinget heller en gang for mye enn en gang for lite. – Danmichaelo 26. jul 2011 kl. 14:21 (CEST)

Arkivversjoner og ikke-døde lenkerRediger

Ser at noen bruker cite web og føyer til |deadurl=no slik at man har både den faktiske siden og en arkivert versjon, som for eksempel via webcitation. Formålet ser ut til å være at den faktiske kilden skal være primærkilde, og arkivkilden sekundær som kan gjøres primær når den faktiske kilden ikke lenger finnes. Jeg foreslår at vi tar i bruk en slik funksjon, for eksempel kalt 'dødlenke=ja/nei til formålet. -- Solbu 22. jan 2012 kl. 09:18 (CET)

Uansett må lenking fikses for slik det er nå så kan ikke malen brukes når det kun finnes en arkivlenke. — Jeblad 11. des. 2013 kl. 22:38 (CET)
Malen støtter nå |dødlenke=nei. Jeg synes ikke det gir helt mening å bruke malen med |arkivurl= uten |url=. Det skal jo alltid finnes en |url= selv om den er død. – Danmichaelo (δ) 3. aug. 2014 kl. 13:57 (CEST)

Jeg kan ikke se at parameteren dødlenke har noen effekt. Fungerer dette som tenkt? Og i tilfelle - hva er tenkt? Jeg hadde ventet meg noe tilsvarende lenke[død lenke] - for å vise leseren status. Forvirrende at dokumentasjonen oppgir som standard yes. Toba (diskusjon) 19. jan. 2021 kl. 15:33 (CET)

Tilbake til siden «Kilde www».